Henk Sanders

Henk Sanders - Beeld: Egon Lamers

Motivatie

  • 66 jaar
  • Arnhem
  • Westervoort
  • Hij/hem

Na jarenlang fractievoorzitter en daarna afdelingsvoorzitter te zijn geweest, heeft de huidige fractie gevraagd mijn kennis en ervaring in te blijven zetten op een plek wat meer op de achtergrond. Vandaar mijn huidige rol als fractie-assistent. Zo ben en blijf ik betrokken bij de dagelijkse politiek. Ik krijg de stukken voor de raad en commissievergaderingen en ben ik bij de fractievergaderingen.  

Al jarenlang is D66 mijn partij, omdat de partij meegroeit met de wereld, niet vastzit aan oude dogma’s, altijd een beschaafde opstelling hanteert en steeds de nuance zoekt.                                

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Thuis, dat is Westervoort. Het is nogal chauvinistisch, maar als ik de brug over rijdt, dan kom ik in Westervoort en dat voelt als thuis

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Persoonlijk geloof ik in kleinschaligheid, op vele terreinen. Dus ook in de politiek. Ik hoop dat Westervoort zelfstandig kan blijven, maar gezien de huidige ontwikkelingen (financiële problemen, schaalvergroting die steeds maar verder gaat, een economische ontwikkeling die nog steeds uitgaat van groei) ben ik er niet gerust op dat we zelfstandig kunnen blijven. 
Wat ik als kans zie is de ontwikkeling van Westervoort Noord; bouw van woningen is ook voor Westervoort van groot belang; voor ons gemeentelijke inkomen, voor de versterking van onze sociale cohesie, voor het in stand houden van een voldoende winkel apparaat. Daarnaast biedt deze ontwikkeling ook kansen om de recreatiemogelijkheden in Westervoort te vergroten.
Tenslotte zie ik het als grote kans om de woningverdeling die tot voor kort erg scheef was in Westervoort (grotendeels sociale woningbouw) wat meer in evenwicht te brengen

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Scheefgroei woningbouw meer in evenwicht brengen                                                      
  • Ontwikkeling centrumplan meer ter hand nemen; vooral zorgen voor meer horecatwee
  • De meer onzichtbare maar noodzakelijke onderwerpen meer voor het voetlicht brengen. Denk aan; onderhoud riolering, onderhoud wegen en groen. Dit zijn zaken waar geen enkel politicus graag geld aan spendeert, want het geld kan beter naar mensen. Maar ik ben er van overtuigd dat een goed onderhouden dorp uiteindelijk meerwaarde heeft voor iedereen.