Monique Abbink

Monique Abbink - lijstrekker verkiezingen 2022 en fractievoorzitter Beeld: Egon Lamers


Motivatie

  • 61 jaar
  • Arnhem
  • Westervoort

Ik ben lid geworden van D66 Westervoort, omdat ik invloed wilde uitoefenen op de leefomgeving van de gemeente waar ik woon. En dat is Westervoort.

In 2002 had ik kritiek op een aantal maatregelen van het toenmalige Westervoortse college. Ik bedacht me toen dat ik aan de zijlijn kritiek kon blijven geven, maar dat zou niets oplossen. Als ik er iets aan wilde doen, dan moest ik zelf actief worden in de gemeente politiek. Ik heb toen gekozen voor D66 omdat ze open staan voor ieders mening en niet vanuit dogma’s politiek bedrijven.

Ik wil Westervoort zo duurzaam mogelijk inrichten zowel op de fysieke inrichting als op het financiële en sociale vlak. Ik vind het belangrijk dat we dit samen doen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Dijken rondom de Pley. Fijn wandelgebied, mooie natuur met steeds meer verschillende diersoorten

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Het ontwikkelen van Westervoort Noord tot een kwalitatief mooie duurzame woonwijk.
Het verder invullen van de uiterwaarden met struinpaden en de mogelijkheid van een horeca gelegenheid uitkijkend over de uiterwaarden en/of de IJssel.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Een uitdagender beleid op duurzaamheid en energietransitie in Westervoort. Bijvoorbeeld Westervoort als proeftuin kan voor duurzame initiatieven samen opgezet met inwoners en/of bijvoorbeeld  woningcorporaties en energiebedrijven
  • Een nieuw sportpark voor de voetbalverenigingen
  • Meer duurzame woningen in Westervoort voor jongeren en ouderen

Wat betekent D66 voor jou?

D66 betekent voor mij een genuanceerde mening over de meest uiteenlopende zaken, Het is niet altijd zwart of wit. D66 heeft daar oog voor. D66 wil niet polariseren maar samen een groene, duurzame inclusieve samenleving opbouwen die toekomstbestendig is voor onze kinderen en kleinkinderen.

D66 betekent ook voor mij dat elke persoon zich vrij kan ontwikkelen. Het gaat uit van de kracht van elk individu, maar er is ook oog voor de mensen die dit niet kunnen. Ik kan me dan ook helemaal vinden in het credo ”Laat iedereen vrij, maar niemand vallen”; Het sociaal liberalisme van D66.

Wat is jouw favoriete boek? en waarom?

Robert Ludlum: Het Bourne bedrog /
Dan Brown: De Da Vinci Code 
Als ontspanning lees ik vaak spannende thrillers.