Chiel op den Brouw

Chiel op den Brouw - Beeld: Egon Lamers

Motivatie

  • 38 jaar
  • Eindhoven
  • Westervoort
  • Hij/hem

Ik begon mijn politiek avontuur door een interactie met mijn gemeente waar ik me helemaal niet prettig of serieus genomen voelde. Ik kon blijven zitten met die frustratie, of er wat mee doen. Zo heb ik mij aangemeld bij D66 Westervoort. Omdat ik vond dat het beter kon. Toen ik eenmaal een tijd actief was besefte ik mij meer en meer hoeveel positieve invloed je vanuit de gemeenteraad hebt op je directe omgeving. Ik ben gek op het verzinnen van oplossingen, maakt niet uit waarvoor, en ergens het beste van maken. Met de diversiteit in onderwerpen die in een gemeente voorbij komen zit dat dus wel goed.
 
De laatste jaren ben ik mij ook steeds bewuster geworden van de impact die wij maken op klimaat, natuur en milieu. Op grote en kleine schaal. Als we nu niet in actie komen om onze impact te verminderen, is de schade straks onherstelbaar. Ik wil me inzetten om hier actie op te ondernemen. Dat komt vooral omdat ik drie jonge kinderen heb aan wie ik een mooie wereld wil overdragen. Tussen nu en 2050 moeten we de juiste keuzes maken. Een heldere visie, scherpe ambities en een innovatieve kijk op verduurzaming in Westervoort is mijn belangrijkste speerpunt.

Natuurgebied Driegaarden. Het is daar heerlijk wandelen met de hond en vanaf de bult heb je uitzicht over heel Westervoort en de regio.

Groots zijn als kleine gemeente. Onze keuzes baseren met de toekomst in gedachten, niet enkel wat voor dít moment het beste werkt.

Een hoge ambitie en ontwikkeling als natuur inclusieve en bio-diverse gemeente in al haar facetten.

Op zoek naar oplossingen voor reductie van (te) hoge kosten en op zoek naar nieuwe manieren voor de gemeente om haar inkomsten te verhogen met slimme samenwerkingen en innovatie.

D66 betekent voor mij vrij kunnen denken. Vanuit een open blik zoeken naar samenwerking en gedragen oplossingen voor de hele maatschappij. Constructief werken aan een toekomst waarin onderwijs en klimaat belangrijke pijlers zijn. Vernieuwend streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen of hulp krijgen als ze dat niet kunnen