Wonen voor iedereen

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Wonen in Westervoort moet voor iedereen bereikbaar zijn. Wij gaan naar een meer evenwichtige, sociaal-financiële woningopbouw. Waar we in het verleden vooral gewerkt hebben aan de sociale woningbouw, werken we nu aan de realisatie van een meer gebalanceerde woningmarkt. Dus meer duurdere woningen, maar ook naar een meer evenwichtigere woningverdeling voor jongeren en ouderen.

Door de ontwikkeling van Westervoort-Noord is een sportpark op een nieuwe locatie en waar verenigingen samenwerken, gewenst. Wij ondersteunen dit dan ook van harte.
 

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Ons uitgangspunt is dat Westervoort een zelfstandige gemeente is en moet blijven. Echter is dit toekomstbestendig?

Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Ons uitgangspunt is dat Westervoort een zelfstandige gemeente is en moet blijven. Echter is dit toekomstbestendig?

Als je zorg nodig hebt, moet die zorg er zijn. Van goede kwaliteit. We maken dus keuzes voor goede zorg voor iedereen.

Toont 7 van 7


Hier lees je de plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.