Groen, gezond leefbaar dorp

Westervoorters verdienen een dorp waar de lucht schoon is en de omgeving groen. Een omgeving die het veranderde klimaat aankan. Daarom moeten we investeren in een groene omgeving. Bovendien draagt het groen bij aan een plezierige en gezonde leefomgeving.

Meer groen

Dus zullen we de komende periode ons vooral hard maken voor het groener maken van openbare ruimte (parken en woonwijken). Daarbij hoort dat we goed blijven zorgen voor het groen dat we nu hebben. Het vergroten van de biodiversiteit is daar een belangrijk aspect van.

Winkelcentrum ‘Groen Hart’

Onderdeel van een fijne leefomgeving is een levendig winkelcentrum De Wyborgh. Als het aan D66 ligt, zal dit te ontwikkelen winkelcentrum en bijbehorend plein een ‘Groen Hart’ krijgen. Dit betekent dat we niet alleen kijken naar het planten van meer bomen en struiken, maar ook naar de manier waarop gebouwd gaat worden. Wij zetten er maximaal op in dat van beleid tot uitvoeringskeuzes de toe te passen materialen circulair en milieuvriendelijk zijn. Ook willen we maatregelen om duurzaam ondernemen te stimuleren.

Uiterwaarden en Rivier Klimaatpark

De uiterwaarden en het Rivier Klimaatpark bieden mooie kansen voor de ontwikkeling van de recreatie en het scheppen van ontmoetingsplekken voor jong en oud. Denk struinpaden, een trimbaan of waterrecreatie. We zien kansen voor horecaondernemers om zich hier te vestigen. En we gaan actief kijken hoe we biodiversiteit kunnen vergroten in het water en op het land.