Zorg moet betaalbaar blijven

Ook voor Westervoort geldt de D66-slogan ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. Er moet een vangnet zijn voor wie dit nodig heeft.

Betaalbaar blijven

Dit willen we doen onder een verantwoord sociaal domein. Zorg moet betaalbaar blijven. Daarbij gebruiken we het uitgangspunt ‘Wat je zelf kunt, moet je zelf doen’. Zonder de menswaardigheid uit het oog te verliezen, moeten we wel beslissingen durven nemen, zodat we ook ambities op andere vlakken waar kunnen maken. Dit is in het belang van het hele dorp. Daarom moet er een evenwicht zijn tussen kostenbeheersing (bijvoorbeeld het instellen van een budgetplafond) en goede dienstverlening.