Onderwijs is de basis

Onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen.

Veilig en stimulerend

De gemeentelijke taken met betrekking tot onderwijs zijn beperkt. D66 zal zich daar waar mogelijk blijvend inzetten voor de Westervoortse kinderen. Onze kinderen verdienen een veilige en stimulerende school om naar toe te gaan.

Iedereen doet mee

Met de meeste Westervoortse gezinnen gaat het in Westervoort gelukkig goed, maar helaas niet met alle gezinnen. Naast alle maatregelen rondom Covid-19 spelen ook andere factoren een rol waardoor kinderen in de knel kunnen komen of uitvallen op school. Het geeft een beperking binnen hun sociale leven. D66 wil dat iedereen kan meedoen. Door tijdig hulp te bieden bij opvoedingsproblemen, schulden en laaggeletterdheid zorgen we dat onze schoolgaande kinderen een maximale kans krijgen om mee te doen.

Het Goed-voor-elkaar-team biedt ouders advies en ondersteuning, zodat zij zelf weer invloed kunnen uitoefenen op hoe zij hun leven inhoud en richting willen geven. Ook de kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben, kunnen rekenen op voldoende ondersteuning op en buiten school, passend bij hun behoefte. Westervoort biedt kinderen goede voorzieningen voor sport en andere vrijetijdsbestedingen waar zij uit kunnen kiezen. Voor de jongeren tussen de 10 en 23 jaar is er het jongerencentrum Creon. Wat D66 betreft heeft de gemeente hier een belangrijke taak en zal zich inzetten om de bestaande voorzieningen voor de inwoners en jongeren te behouden.

Inclusief

Voor onze kinderen willen wij een inclusieve samenleving waarin alle kinderen met elkaar kunnen spelen en elkaar kunnen ontmoeten. Samenspelen is belangrijk en stimuleert de autonomie van kinderen en leert kinderen samenwerken. Dit zijn vaardigheden die zij later goed kunnen gebruiken in onze ingewikkelde samenleving.

Speelmogelijkheden

D66 wil een herinrichting van de bestaande speelveldjes en wil de mogelijkheid voor twee grote speelplekken in Westervoort, die toegankelijk zijn voor alle kinderen.