Westervoort zelfstandig, tenzij

De gemeente Westervoort kampt met een enorm financieel probleem. Dit is veroorzaakt door overschrijdingen in het sociaal domein, voor de uitgaven in de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Deze situatie dwingt Westervoort om kritisch te kijken naar ons beleid, organisatie en uitvoering binnen dit domein, zodat we er weer financiële grip op krijgen.

Scenario’s

In opdracht van de Westervoortse gemeenteraad heeft een onafhankelijk adviesbureau BMC eind 2021 een onderzoek gedaan en advies uitgebracht over de bestuurskracht van Westervoort en mogelijke toekomstscenario’s om de financiële situatie te verbeteren. Onderdeel van het onderzoek – op uitdrukkelijk verzoek van D66 – was ook een quickscan naar verbeterpunten om meer financiële grip te krijgen op het Sociaal Domein.

Naast een aantal verbeterpunten op het Sociaal Domein schetst BMC verschillende scenario´s. Deze lopen uiteen van zelfstandig blijven en organisatorische verbeteringen doorvoeren tot het opgaan in een andere gemeente zoals Arnhem, Duiven of een Liemerse gemeente.  
 

Dilemma

D66 vindt dat we eerst zo snel mogelijk de belangrijkste aanbevelingen van BMC op het sociaal domein moeten gaan implementeren om zo meer grip te krijgen op de financiële uitgaven in het Sociaal Domein.

Echter de financiële situatie stelt D66 ook voor een dilemma. Ons uitgangspunt is dat Westervoort een zelfstandige gemeente is en moet blijven. Echter is dit toekomstbestendig? Kunnen we dan nog wel alle veranderingen die de toekomst ons gaat brengen aan? Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie.

Daarom wil D66 Westervoort zich in 2022 beraden op de beste keuze en hier werk van maken. Dit willen we samendoen met iedereen die hier belang bij heeft, zoals inwoners, ondernemers, collega-partijen et cetera. Elk scenario of dit nu zelfstandig blijven of samengaan met Arnhem of Duiven en Zevenaar is heeft voor- en nadelen.

Moed

Wat we ook overwegen en kiezen; het wordt niet makkelijk en het vereist een flinke dosis moed om door te zetten. Wij vinden het belangrijk dat de uiteindelijke keuze wordt gedragen door onze inwoners en roepen dan ook elke Westervoorter op om zijn stem te laten horen tijdens dit proces.

Wij gaan in elk geval voor de uitkomst die bijdraagt aan het meeste Westervoortse woongeluk in al haar facetten. Nu en in de toekomst.