Westervoort duurzaam overdragen aan onze kinderen

Als dorp dragen we bij aan het grotere geheel. Geen woorden, maar daden als het gaat om ons klimaat. Wij willen verder gaan dan de huidige politiek.

Integrale aanpak

Het ontbreekt Westervoort aan visie en beleid voor de lange termijn. Wij ondersteunen van harte de huidige initiatieven voor elektrische laadpalen en de stimulans voor particulieren voor de plaatsing van zonnepanelen. Wij pleiten echter voor een integrale aanpak in plaats van losse initiatieven.

Proeftuin duurzame initiatieven

Als klein dorp mag onze ambitie op het gebied van klimaat groot zijn. Daarom willen we het voortouw nemen en als proeftuin dienen voor duurzame initiatieven. Dit doen we het liefst samen met de inwoners van onze gemeente, want wij vinden het belangrijk dat inwoners initiatieven inbrengen, ze mee kunnen doen en daarvan kunnen profiteren

Samenwerking

Een andere weg is om met andere belanghebbenden te kijken naar waar we slimme, innovatieve en duurzame investeringen kunnen doen. Zo denken wij aan samenwerkingen met woningcorporaties en energiebedrijven. We willen met hen kijken naar de installatie van zonnepanelen op onze parkeerplaatsen of bij ons station. Samen zetten we koers naar een schoon Westervoort.