Integrale visie duurzaamheid D66-motie aangenomen

Wij zijn trots en dankbaar dat de door D66 Westervoort ingediende motie unaniem is aangenomen door de gemeenteraad op 7 november 2022. Dit onderstreept het grote belang van de komst van een integrale visie op duurzaamheid en natuurlijk de resultaten daarvan voor Westervoort.

Sturen op duurzaamheid

We staan voor een enorme klimaatuitdaging. Binnen Westervoort zijn met betrekking tot duurzaamheid in veel verschillende beleidsstukken op deelgebieden al visie en doelstellingen vastgesteld. Het overzicht, de samenhang en de mogelijkheid om op hoofdlijnen te sturen ontbreekt, daardoor is het voor de gemeenteraad moeilijk is om prioriteiten stellen en voortgang te monitoren en indien nodig bij te sturen.

Integrale visie

Daarom heeft D66 Westervoort deze motie ingediend en zouden wij graag zien dat uiterlijk juli 2023 een integrale visie op duurzaamheid tot het jaar 2030 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Je kunt de volledige tekst van de motie hier lezen.