Vrij om overal jezelf te zijn

Rob Jetten - D66 vaart met de Jonge Democraten op een boot mee in de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam. Beeld: Jeroen Mooijman

Ben je écht vrij als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie, omdat je een ‘niet-Nederlands klinkende’ achternaam hebt? Als je op school niet uit de kast durft te komen? Of als je als vrouw de top nog niet kunt bereiken?

In Nederland moet je altijd en overal jezelf kunnen zijn. Natuurlijk zijn we trots om het eerste land te zijn waar je mocht trouwen met iemand van je eigen geslacht.

Maar dat is geen reden om tevreden achterover te leunen. Homohaat, institutioneel racisme en genderongelijkheid is nog niet overwonnen.

Soms is de oplossing om regels aan te passen. Nieuwe wetten te maken die mensen vrijer maken. De geschiedenis leert dat de aanpak van ongelijkheid een lange mars is. En dat er sprongen worden gemaakt als mensen van zich laten horen. Dat zullen wij altijd doen.

Per 1 januari 2022 komt de regie op de uitvoering van de inburgering bij de gemeenten te liggen. Dit geeft de kans om inburgering beter en rechtvaardiger in te richten. Zo stellen we statushouders beter in staat kansen te grijpen en een goed bestaan op te bouwen, ook in Westerkwartier.

Het Westerkwartier telt vele culturele en sportverenigingen en beschikt over een waardevol en afwisselend cultuurlandschap. Wij willen deze immateriële rijkdom versterken. Sport en cultuur verbinden mensen onderling, inspireren hen en maken hen gelukkig. Daarnaast dragen sport en cultuur bij aan beter onderwijs, hebben ze positieve effecten op de gezondheid en stimuleren ze een actieve deelname van inwoners aan de samenleving.

D66 is niet gerust over de stand van de gemeentefinanciën. Elke gemeente is voor een groot deel van de inkomsten afhankelijk van een uitkering uit het gemeentefonds. Het nieuwe verdelingsvoorstel dat het Rijk hiervoor heeft gedaan pakt niet gunstig uit voor de gemeente Westerkwartier. Dit geldt voor de meeste Groninger gemeenten. D66 vindt dat onacceptabel en steunt de gemeente in het verzet tegen deze herverdeling.

Een vrije, gelukkige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt, begint bij goed onderwijs. Hiermee bieden we mensen de kans om hun dromen na te jagen hun talenten te ontdekken én te benutten. Zo bereiden we ze voor op hun toekomst. Hoewel de gemeente inhoudelijk weinig zeggenschap heeft over het primair en voortgezet onderwijs, ziet D66 Westerkwartier wel een aantal duidelijke kansen.

Welvaart is belangrijk voor iedereen. Maar D66 meent dat materiële welvaart alleen een mens niet gelukkig maakt. Daarom kijken we liever naar de zogenaamde ‘brede welvaart.’ Brede welvaart gaat ook over de kwaliteit van de woonomgeving, welzijn, gezondheid, veiligheid, woonkwaliteit, werk en milieu. Voor een belangrijk deel zijn dit zaken waar de gemeente invloed op heeft.

De gemeente Westerkwartier heeft niet veel geld beschikbaar voor nieuwe wegen. Daarom willen geen we nieuwe wegen aanleggen die niet samenhangen met nieuwe woningbouwplannen of de verduurzaming van de mobiliteit niet verhogen. Wij willen liever een fietspad dan een studie naar een rondweg waar we vervolgens toch geen geld voor hebben. Dat is niet alleen effectiever, maar ook eerlijker richting onze inwoners.

Per 1 januari 2022 komt de regie op de uitvoering van de inburgering bij de gemeenten te liggen. Dit geeft de kans om inburgering beter en rechtvaardiger in te richten. Zo stellen we statushouders beter in staat kansen te grijpen en een goed bestaan op te bouwen, ook in Westerkwartier.

Het Westerkwartier telt vele culturele en sportverenigingen en beschikt over een waardevol en afwisselend cultuurlandschap. Wij willen deze immateriële rijkdom versterken. Sport en cultuur verbinden mensen onderling, inspireren hen en maken hen gelukkig. Daarnaast dragen sport en cultuur bij aan beter onderwijs, hebben ze positieve effecten op de gezondheid en stimuleren ze een actieve deelname van inwoners aan de samenleving.

D66 is niet gerust over de stand van de gemeentefinanciën. Elke gemeente is voor een groot deel van de inkomsten afhankelijk van een uitkering uit het gemeentefonds. Het nieuwe verdelingsvoorstel dat het Rijk hiervoor heeft gedaan pakt niet gunstig uit voor de gemeente Westerkwartier. Dit geldt voor de meeste Groninger gemeenten. D66 vindt dat onacceptabel en steunt de gemeente in het verzet tegen deze herverdeling.

Een vrije, gelukkige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt, begint bij goed onderwijs. Hiermee bieden we mensen de kans om hun dromen na te jagen hun talenten te ontdekken én te benutten. Zo bereiden we ze voor op hun toekomst. Hoewel de gemeente inhoudelijk weinig zeggenschap heeft over het primair en voortgezet onderwijs, ziet D66 Westerkwartier wel een aantal duidelijke kansen.

Welvaart is belangrijk voor iedereen. Maar D66 meent dat materiële welvaart alleen een mens niet gelukkig maakt. Daarom kijken we liever naar de zogenaamde ‘brede welvaart.’ Brede welvaart gaat ook over de kwaliteit van de woonomgeving, welzijn, gezondheid, veiligheid, woonkwaliteit, werk en milieu. Voor een belangrijk deel zijn dit zaken waar de gemeente invloed op heeft.

De gemeente Westerkwartier heeft niet veel geld beschikbaar voor nieuwe wegen. Daarom willen geen we nieuwe wegen aanleggen die niet samenhangen met nieuwe woningbouwplannen of de verduurzaming van de mobiliteit niet verhogen. Wij willen liever een fietspad dan een studie naar een rondweg waar we vervolgens toch geen geld voor hebben. Dat is niet alleen effectiever, maar ook eerlijker richting onze inwoners.

Iedereen verdient gelijke kansen om in de samenleving mee te doen. Wij gaan ervan uit dat mensen veel van de problemen die ze tegenkomen zelf willen en kunnen oplossen. Maar dat lukt niet altijd en dan moet de overheid een helpende hand bieden. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente waar nodig extra inspringt en daarbij maatwerk levert. Vandaar ons motto: ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.’

De gemeenten hebben een belangrijke taak bij de enorme woningbouwopgave die Nederland de komende jaren moet invullen. Door de wooncrisis in Nederland kunnen steeds meer starters geen woning kopen door te hoge prijzen voor woningen. Dat geldt ook voor het Westerkwartier.

D66 wil dat de inwoners via de door hen gekozen bestuurders zoveel mogelijk invloed hebben op het gevoerde beleid. Na de herindeling van onze gemeente per 2019 is de gemeente voor veel inwoners soms letterlijk, maar ook figuurlijk, verder weg komen te staan. D66 wil daarom in de komende raadsperiode experimenteren met nieuwe manieren van lokale, directe democratie.

Voor een landbouwgemeente als Westerkwartier is een vitale, toekomstbestendige landbouwsector van essentieel belang. Boeren moeten verzekerd zijn van een fatsoenlijk inkomen nu en op de lange termijn. Tegelijkertijd moet de druk op het milieu en de natuur vanuit de agrarische sector naar beneden worden gebracht. Daarbij gaat het met name om de uitstoot van stikstof, de druk op de biodiversiteit en de bijdrage aan de klimaatverandering.

Wereldwijd is opwarming van de aarde en klimaatverandering een enorm probleem. Voor het Westerkwartier is dit al lang geen ver-van-m’n-bedshow meer. D66 vindt dat de gemeente zich maximaal moet inspannen om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen voor burgers actief moet aanpakken. We moeten grote stappen zetten om te voorkomen dat de aarde zodanig opwarmt dat we hier over honderd jaar niet meer kunnen leven.

Lees het voorwoord van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor de gemeente Westerkwartier.

Iedereen verdient gelijke kansen om in de samenleving mee te doen. Wij gaan ervan uit dat mensen veel van de problemen die ze tegenkomen zelf willen en kunnen oplossen. Maar dat lukt niet altijd en dan moet de overheid een helpende hand bieden. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente waar nodig extra inspringt en daarbij maatwerk levert. Vandaar ons motto: ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.’

De gemeenten hebben een belangrijke taak bij de enorme woningbouwopgave die Nederland de komende jaren moet invullen. Door de wooncrisis in Nederland kunnen steeds meer starters geen woning kopen door te hoge prijzen voor woningen. Dat geldt ook voor het Westerkwartier.

D66 wil dat de inwoners via de door hen gekozen bestuurders zoveel mogelijk invloed hebben op het gevoerde beleid. Na de herindeling van onze gemeente per 2019 is de gemeente voor veel inwoners soms letterlijk, maar ook figuurlijk, verder weg komen te staan. D66 wil daarom in de komende raadsperiode experimenteren met nieuwe manieren van lokale, directe democratie.

Voor een landbouwgemeente als Westerkwartier is een vitale, toekomstbestendige landbouwsector van essentieel belang. Boeren moeten verzekerd zijn van een fatsoenlijk inkomen nu en op de lange termijn. Tegelijkertijd moet de druk op het milieu en de natuur vanuit de agrarische sector naar beneden worden gebracht. Daarbij gaat het met name om de uitstoot van stikstof, de druk op de biodiversiteit en de bijdrage aan de klimaatverandering.

Wereldwijd is opwarming van de aarde en klimaatverandering een enorm probleem. Voor het Westerkwartier is dit al lang geen ver-van-m’n-bedshow meer. D66 vindt dat de gemeente zich maximaal moet inspannen om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen voor burgers actief moet aanpakken. We moeten grote stappen zetten om te voorkomen dat de aarde zodanig opwarmt dat we hier over honderd jaar niet meer kunnen leven.

Lees het voorwoord van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor de gemeente Westerkwartier.

Toont 12 van 12


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.