Rogier van ’t Land

Beeld: Eric Slot

Fractievoorzitter D66-Westerkwartier

  • 49 jaar
  • Groningen
  • Aduard

Sinds 2019 ben ik fractievoorzitter namens D66 Westerkwartier. Daarnaast zet ik mij als lijsttrekker voor D66 Westerkwartier in om, samen met de andere kandidaten op de kieslijst, D66 zo goed mogelijk naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 te brengen. Ik geloof in onze partijboodschap en zet mij graag in om dit geluid via de campagne en verkiezingen zo goed mogelijk naar de volgende raadsperiode te brengen.

3 jaar Westerkwartier

De afgelopen raadsperiode heb ik samen met de fractie (fractieassistenten en steunfractie) hard gewerkt om D66 politiek in de nieuwe gemeente neer te zetten. Ondanks dat we nu in de raad slechts één zetel hebben is ons geluid zeker gehoord en hebben we een aantal successen binnen weten te halen. Samen met andere fracties heb ik mij onlangs ingezet om jeugd meer bij de politiek te betrekken en zet ik mij namens de raad in bij het organiseren van Vooruitkijkspiegels: minisymposia om de gemeenteraad, en zeker ook inwoners en andere organisaties, te stimuleren om verder vooruit te denken dan de dag van morgen.

Ik zie D66 als een sociaal liberale partij die staat voor een volhoudbare samenleving waar mensen eerlijke kansen krijgen en waar er aandacht is voor landschap cultuur. Daarbij vind ik het belangrijk om, hoe lastig dat bijvoorbeeld op momenten ook is in de huidige Covid-crisis, niet alleen oog te hebben voor de noden van vandaag, maar juist ook voor de toekomst. Juist nú zie ik dat er ook in de gemeentelijke politiek besluiten genomen zijn én de komende jaren genomen zullen worden die veel impact hebben op hoe onze samenleving in het Westerkwartier er uit zal zien. Verduurzaming, een eerlijker verdeling van welvaart, klimaatadaptatie en het versterken van de relatie van inwoners met hun omgeving. Er zijn grote uitdagingen, en ik ga die graag aan met u.

Betrekken

Voordat ik in de huidige gemeenteraad zat, heb ik mij zowel in Niezijl als in Aduard jaren ingezet als bestuurslid van Dorpsbelangen. Vanuit die rollen weet ik hoe belangrijk het is om, juist met de veranderingen die komen gaan, inwoners hier goed te betrekken. Aan D66 om hier mede vorm aan te geven. En ik hoop niet alleen mensen te betrekken, maar ook te inspireren om zelf actief te worden in hun omgeving.