Westerkwartier

Bedankt voor je stem!

D66 wil lokaal een actief klimaatbeleid. Samen met inwoners en ondernemers gaan we de energietransitie en klimaatadaptatie van onze omgeving invullen.

D66 kiest voor een duurzame landbouw in het
Westerkwartier; we willen boeren duidelijkheid en
perspectief bieden én investeren in ons landschap.

Iedereen moet goed kunnen wonen in het
Westerkwartier; dat betekent extra aandacht voor
starters, sociale huur en senioren.