Voorwoord

Luister hier naar het voorwoord.

D66 staat voor een betrouwbare overheid. Een overheid die luistert en het gesprek aan gaat. Heldere keuzes maakt en verantwoordelijkheid neemt. D66 Westerkwartier luistert naar de inwoners van onze gemeente en hoort graag wat ze te melden hebben over hun eigen omgeving. We willen voorkomen dat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben van het kastje naar de muur gestuurd worden.

D66 staat voor een betrouwbare overheid. Een overheid die luistert en het gesprek aan gaat. Heldere keuzes maakt en verantwoordelijkheid neemt. D66 Westerkwartier luistert naar de inwoners van onze gemeente en hoort graag wat ze te melden hebben over hun eigen omgeving. We willen voorkomen dat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Wonen is ook een groot thema wat ons allemaal bezighoudt. D66 pleit niet alleen voor meer woningen, maar vraagt ook extra aandacht voor de bouw van betaalbare, duurzame starters- en seniorenwoningen, zodat de doorstroom op gang kan komen. Verder moeten we bestaande woningen sneller verduurzamen, zodat deze huizen betaalbaar blijven. Als dat financieel lastig is voor inwoners, willen we dat de gemeente bijspringt.

D66 is een sociaalliberale partij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen vertaalden we dat naar ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.’ Zeker in het aardbevingsgebied heeft de overheid daarin een opdracht. Niet iedereen redt het zonder steun in onze samenleving. Als mensen hulp nodig hebben, wil D66 Westerkwartier dat de gemeente er voor de mensen is. Met als doel mensen later weer zelfstandig verder kunnen. D66 vindt maatwerk met oog voor het individu belangrijk. Alleen al het scheppen van ruimte voor het zelfstandig kunnen organiseren van een gewoon dagelijks leven kan al een belangrijke stap zijn. Zijn er meerdere problemen, dan moet één persoon, één zorgregisseur, vanuit de gemeente alle verschillende soorten ondersteuning coördineren. Dat biedt mensen rust en leidt tot een integrale aanpak.

Drie jaar geleden pleitte ik in de campagne om maatregelen te nemen om de armoedeval te voorkomen. D66 vindt het onrechtvaardig als mensen vanuit een minimuminkomen meer gaan verdienen, maar toch opeens minder te besteden hebben, omdat alle regelingen in één keer wegvallen. In deze raadsperiode hebben wij voor elkaar gekregen dat gezinnen met kinderen voor de 130 %-regeling in aanmerking komen: de regelingen en toeslagen die gelden voor het minimumloon gelden nu ook voor gezinnen die 30% meer dan het minimumloon verdienen.
Zo wil D66, en zo wil ik met D66, bouwen aan een duurzaam, sociaal en rechtvaardig Westerkwartier.

Rogier van ’t Land

Rogier van ’t Land - Photo by Eric Slot Beeld: D66