Vrij om te ondernemen en innoveren

Wij maken werk van missiegedreven innovatie. Beeld: Unsplash

Of het nu gaat om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming. Wij laten iedere ondernemer vrij te ondernemen en te innoveren. Dat is goed voor de toekomst van ons land.

In een snel veranderende wereld grijpen ondernemers kansen. Baanbrekende innovaties ontstaan niet door strenge regels of veel Haagse invloed. Door jou als ondernemer vrij te laten, gebruiken we optimaal jouw creativiteit.

Worden we koploper in duurzame innovatie. Ontwikkelen de knappe koppen uit Delft, Enschede of Eindhoven straks de vervoersmiddelen van de toekomst. En zorgen we dat met ons restafval nieuwe producten worden gemaakt.

Bedrijven die getroffen worden in de coronacrisis helpen we. Nu met noodsteun. Omdat we elkaar straks broodnodig hebben Nederland weer vooruit te brengen. Het eerlijke verhaal is ook dat niet ieder bedrijf het zal redden, maar we laten jou en je werknemers niet vallen. En helpen naar ander werk.

Per 1 januari 2022 komt de regie op de uitvoering van de inburgering bij de gemeenten te liggen. Dit geeft de kans om inburgering beter en rechtvaardiger in te richten. Zo stellen we statushouders beter in staat kansen te grijpen en een goed bestaan op te bouwen, ook in Westerkwartier.

Het Westerkwartier telt vele culturele en sportverenigingen en beschikt over een waardevol en afwisselend cultuurlandschap. Wij willen deze immateriële rijkdom versterken. Sport en cultuur verbinden mensen onderling, inspireren hen en maken hen gelukkig. Daarnaast dragen sport en cultuur bij aan beter onderwijs, hebben ze positieve effecten op de gezondheid en stimuleren ze een actieve deelname van inwoners aan de samenleving.

D66 is niet gerust over de stand van de gemeentefinanciën. Elke gemeente is voor een groot deel van de inkomsten afhankelijk van een uitkering uit het gemeentefonds. Het nieuwe verdelingsvoorstel dat het Rijk hiervoor heeft gedaan pakt niet gunstig uit voor de gemeente Westerkwartier. Dit geldt voor de meeste Groninger gemeenten. D66 vindt dat onacceptabel en steunt de gemeente in het verzet tegen deze herverdeling.

Een vrije, gelukkige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt, begint bij goed onderwijs. Hiermee bieden we mensen de kans om hun dromen na te jagen hun talenten te ontdekken én te benutten. Zo bereiden we ze voor op hun toekomst. Hoewel de gemeente inhoudelijk weinig zeggenschap heeft over het primair en voortgezet onderwijs, ziet D66 Westerkwartier wel een aantal duidelijke kansen.

Welvaart is belangrijk voor iedereen. Maar D66 meent dat materiële welvaart alleen een mens niet gelukkig maakt. Daarom kijken we liever naar de zogenaamde ‘brede welvaart.’ Brede welvaart gaat ook over de kwaliteit van de woonomgeving, welzijn, gezondheid, veiligheid, woonkwaliteit, werk en milieu. Voor een belangrijk deel zijn dit zaken waar de gemeente invloed op heeft.

De gemeente Westerkwartier heeft niet veel geld beschikbaar voor nieuwe wegen. Daarom willen geen we nieuwe wegen aanleggen die niet samenhangen met nieuwe woningbouwplannen of de verduurzaming van de mobiliteit niet verhogen. Wij willen liever een fietspad dan een studie naar een rondweg waar we vervolgens toch geen geld voor hebben. Dat is niet alleen effectiever, maar ook eerlijker richting onze inwoners.

Per 1 januari 2022 komt de regie op de uitvoering van de inburgering bij de gemeenten te liggen. Dit geeft de kans om inburgering beter en rechtvaardiger in te richten. Zo stellen we statushouders beter in staat kansen te grijpen en een goed bestaan op te bouwen, ook in Westerkwartier.

Het Westerkwartier telt vele culturele en sportverenigingen en beschikt over een waardevol en afwisselend cultuurlandschap. Wij willen deze immateriële rijkdom versterken. Sport en cultuur verbinden mensen onderling, inspireren hen en maken hen gelukkig. Daarnaast dragen sport en cultuur bij aan beter onderwijs, hebben ze positieve effecten op de gezondheid en stimuleren ze een actieve deelname van inwoners aan de samenleving.

D66 is niet gerust over de stand van de gemeentefinanciën. Elke gemeente is voor een groot deel van de inkomsten afhankelijk van een uitkering uit het gemeentefonds. Het nieuwe verdelingsvoorstel dat het Rijk hiervoor heeft gedaan pakt niet gunstig uit voor de gemeente Westerkwartier. Dit geldt voor de meeste Groninger gemeenten. D66 vindt dat onacceptabel en steunt de gemeente in het verzet tegen deze herverdeling.

Een vrije, gelukkige samenleving, waarin iedereen tot zijn recht komt, begint bij goed onderwijs. Hiermee bieden we mensen de kans om hun dromen na te jagen hun talenten te ontdekken én te benutten. Zo bereiden we ze voor op hun toekomst. Hoewel de gemeente inhoudelijk weinig zeggenschap heeft over het primair en voortgezet onderwijs, ziet D66 Westerkwartier wel een aantal duidelijke kansen.

Welvaart is belangrijk voor iedereen. Maar D66 meent dat materiële welvaart alleen een mens niet gelukkig maakt. Daarom kijken we liever naar de zogenaamde ‘brede welvaart.’ Brede welvaart gaat ook over de kwaliteit van de woonomgeving, welzijn, gezondheid, veiligheid, woonkwaliteit, werk en milieu. Voor een belangrijk deel zijn dit zaken waar de gemeente invloed op heeft.

De gemeente Westerkwartier heeft niet veel geld beschikbaar voor nieuwe wegen. Daarom willen geen we nieuwe wegen aanleggen die niet samenhangen met nieuwe woningbouwplannen of de verduurzaming van de mobiliteit niet verhogen. Wij willen liever een fietspad dan een studie naar een rondweg waar we vervolgens toch geen geld voor hebben. Dat is niet alleen effectiever, maar ook eerlijker richting onze inwoners.

Iedereen verdient gelijke kansen om in de samenleving mee te doen. Wij gaan ervan uit dat mensen veel van de problemen die ze tegenkomen zelf willen en kunnen oplossen. Maar dat lukt niet altijd en dan moet de overheid een helpende hand bieden. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente waar nodig extra inspringt en daarbij maatwerk levert. Vandaar ons motto: ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.’

De gemeenten hebben een belangrijke taak bij de enorme woningbouwopgave die Nederland de komende jaren moet invullen. Door de wooncrisis in Nederland kunnen steeds meer starters geen woning kopen door te hoge prijzen voor woningen. Dat geldt ook voor het Westerkwartier.

D66 wil dat de inwoners via de door hen gekozen bestuurders zoveel mogelijk invloed hebben op het gevoerde beleid. Na de herindeling van onze gemeente per 2019 is de gemeente voor veel inwoners soms letterlijk, maar ook figuurlijk, verder weg komen te staan. D66 wil daarom in de komende raadsperiode experimenteren met nieuwe manieren van lokale, directe democratie.

Voor een landbouwgemeente als Westerkwartier is een vitale, toekomstbestendige landbouwsector van essentieel belang. Boeren moeten verzekerd zijn van een fatsoenlijk inkomen nu en op de lange termijn. Tegelijkertijd moet de druk op het milieu en de natuur vanuit de agrarische sector naar beneden worden gebracht. Daarbij gaat het met name om de uitstoot van stikstof, de druk op de biodiversiteit en de bijdrage aan de klimaatverandering.

Wereldwijd is opwarming van de aarde en klimaatverandering een enorm probleem. Voor het Westerkwartier is dit al lang geen ver-van-m’n-bedshow meer. D66 vindt dat de gemeente zich maximaal moet inspannen om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen voor burgers actief moet aanpakken. We moeten grote stappen zetten om te voorkomen dat de aarde zodanig opwarmt dat we hier over honderd jaar niet meer kunnen leven.

Lees het voorwoord van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor de gemeente Westerkwartier.

Iedereen verdient gelijke kansen om in de samenleving mee te doen. Wij gaan ervan uit dat mensen veel van de problemen die ze tegenkomen zelf willen en kunnen oplossen. Maar dat lukt niet altijd en dan moet de overheid een helpende hand bieden. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente waar nodig extra inspringt en daarbij maatwerk levert. Vandaar ons motto: ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.’

De gemeenten hebben een belangrijke taak bij de enorme woningbouwopgave die Nederland de komende jaren moet invullen. Door de wooncrisis in Nederland kunnen steeds meer starters geen woning kopen door te hoge prijzen voor woningen. Dat geldt ook voor het Westerkwartier.

D66 wil dat de inwoners via de door hen gekozen bestuurders zoveel mogelijk invloed hebben op het gevoerde beleid. Na de herindeling van onze gemeente per 2019 is de gemeente voor veel inwoners soms letterlijk, maar ook figuurlijk, verder weg komen te staan. D66 wil daarom in de komende raadsperiode experimenteren met nieuwe manieren van lokale, directe democratie.

Voor een landbouwgemeente als Westerkwartier is een vitale, toekomstbestendige landbouwsector van essentieel belang. Boeren moeten verzekerd zijn van een fatsoenlijk inkomen nu en op de lange termijn. Tegelijkertijd moet de druk op het milieu en de natuur vanuit de agrarische sector naar beneden worden gebracht. Daarbij gaat het met name om de uitstoot van stikstof, de druk op de biodiversiteit en de bijdrage aan de klimaatverandering.

Wereldwijd is opwarming van de aarde en klimaatverandering een enorm probleem. Voor het Westerkwartier is dit al lang geen ver-van-m’n-bedshow meer. D66 vindt dat de gemeente zich maximaal moet inspannen om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen voor burgers actief moet aanpakken. We moeten grote stappen zetten om te voorkomen dat de aarde zodanig opwarmt dat we hier over honderd jaar niet meer kunnen leven.

Lees het voorwoord van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 voor de gemeente Westerkwartier.

Toont 12 van 12


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.