Kies voor een duurzame infrastructuur

Luister hier naar dit hoofdstuk.

De gemeente Westerkwartier heeft niet veel geld beschikbaar voor nieuwe wegen. Daarom willen geen we nieuwe wegen aanleggen die niet samenhangen met nieuwe woningbouwplannen of de verduurzaming van de mobiliteit niet verhogen. Wij willen liever een fietspad dan een studie naar een rondweg waar we vervolgens toch geen geld voor hebben. Dat is niet alleen effectiever, maar ook eerlijker richting onze inwoners.

Verbeter de mobiliteit van iedereen

Mobiliteit is voor iedereen van belang. We willen allemaal ons werk, onderwijs, familie, vrienden en relaties snel en gemakkelijk kunnen bereiken. Helaas zijn de vervoersmogelijkheden binnen onze gemeente niet optimaal. Het is bijvoorbeeld nu nog zo dat gebruikers van het openbaar vervoer via de stad Groningen van Marum naar Zuidhorn moeten reizen. Bus- en fietsverbindingen tussen de kernen binnen de gemeente laten duidelijk te wensen over. Wij vinden verder dat studenten en scholieren vanuit al onze kernen gemakkelijk in Groningen of Drachten moeten kunnen komen om onderwijs te volgen. Werkenden moeten zonder problemen met de fiets, de bus of een deelauto op hun werk kunnen bereiken, waar dat ook is: binnen of buiten de gemeente. Daarom willen wij investeren in de mobiliteit in de brede zin, voor iedereen.

Kies voor veilige wegen

Voor een gemeente met veel kernen en een groot buitengebied is het onderhoud van de verbindingswegen een uitdaging. D66 vindt continue aandacht voor de kwaliteit en vooral de veiligheid van de gemeentelijke wegen van groot belang. Een aantal wegen wordt door verschillende categorieën weggebruikers gebruikt en sommige wegen nodigen uit om harder te rijden dan is toegestaan. Dit levert gevaar en overlast op voor de aanwonenden en andere weggebruikers. D66 wil dat de gemeente de verkeersontwikkelingen, zowel wat aantallen als rijsnelheden betreft goed monitort en waar nodig ingrijpt met handhaving of fysieke aanpassingen. Ook willen we meer aandacht voor de toename van overlast voor mensen die langs onze bestaande wegen wonen.

Breid fietsroutes uit

Forenzen stappen op steeds grotere schaal en voor langere afstanden over van de auto op de elektrische fiets of de speed pedelec. Snelle fietspaden (doorfietsroutes) richting de stad Groningen en Drachten kunnen ervoor zorgen dat nog meer mensen de fiets pakken naar school of werk. Vergroting van de kwaliteit van de fietsverbindingen draagt bij aan het verminderen van de druk op de verbindingen tussen onze kernen onderling en met de grotere steden en dorpen buiten onze gemeente. De doorfietsroute biedt fietsers bovendien meer ruimte, waardoor het risico van ongelukken tussen de gewone fietsers en de snellere trappers afneemt. Daarnaast spelen goede en aantrekkelijke fietsroutes ook een rol bij het op toeristisch gebied nog mooier maken van het Westerkwartier. D66 wil deze fietsroutes verder uitbreiden.

Dit wil D66 bereiken:

  • Verbeter de verbindingen per fiets en bus in onze hele gemeente.
  • Zorg dat de kernen in onze gemeente beter bereikbaar zijn voor openbaar vervoer en fiets.
  • Verbeter het bestaande fietsnetwerk in onze gemeente.
  • Zorg ervoor dat het wegennet veilig is voor alle gebruikers en aanwonenden.
  • Zorg ervoor dat wegen en fietspaden goed onderhouden worden.
  • Zorg voor een brede uitrol nodig van het gebruik van deelauto’s.
  • Breid het aantal recreatieve fietsroutes uit.
  • Leg doorfietsroutes aan naar meer kernen in onze gemeente
  • Trek de voorgestelde fietsverbinding vanuit Leek naar Groningen door naar Marum.