Annelie Bonnet

Annelie Bonnet - Beeld: Eric Slot

Raadslid D66 Westerkwartier

  • 28 jaar
  • Marum

Toen ik ruim 6 jaar geleden in Marum kwam wonen, viel mij op dat er dingen anders konden. Daarom ben ik politiek actief geworden en ondersteun ik sinds maart 2020 de D66 fractie. Naast mijn baan bij Amnesty International als ‘Human Rights Officer’ ben ik momenteel mijn master ‘History Today’ aan de Rijksuniversiteit Groningen aan het afronden.

Be the change you wish to see in the world

Ik ben van mening dat de gemeente Westerkwartier punten laat liggen die voor de burger van belang zijn. Punten die direct betrekking hebben op hun leefomgeving. Ik wil er graag voor zorgen dat juist deze punten aangekaart gaan worden. Denk hierbij aan zaken zoals het ontbreken van prullenbakken, de slechte klachtenprocedure of de slechte bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Verjonging

D66 Westerkwartier heeft met zijn huidige lijst gekozen voor verjonging. Dat is hard nodig in de gemeenteraad. Volksvertegenwoordigers hebben nou eenmaal de taak om hun achterban te vertegenwoordigen, maar wie vertegenwoordigt de jongeren in onze gemeente? Momenteel voornamelijk oudere raadsleden die een hele andere belevingswereld hebben dan jongeren. Daar moet verandering in komen! Daarom wil ik met mijn kandidaatstelling graag de stem van jongeren in het Westerkwartier zijn.

Dus stem D66!