Overheid en vertrouwen

Luister hier naar dit hoofdstuk

D66 wil dat de inwoners via de door hen gekozen bestuurders zoveel mogelijk invloed hebben op het gevoerde beleid. Na de herindeling van onze gemeente per 2019 is de gemeente voor veel inwoners soms letterlijk, maar ook figuurlijk, verder weg komen te staan. D66 wil daarom in de komende raadsperiode experimenteren met nieuwe manieren van lokale, directe democratie.

Heb vertrouwen in elkaar

D66 ziet betrouwbaarheid als een van de belangrijkste kenmerken van de overheid. Vertrouwen in elkaar is waar het om gaat: de inwoners moeten de overheid zien staan, en de overheid moet de inwoners zien staan. Mensen moeten ervan uit kunnen gaan dat de overheid heldere kaders stelt en eerlijk is over de problemen waar we samen oplossingen voor moeten vinden. Ook als de gevolgen voor de inwoners ingrijpend en soms nadelig zijn, moet eerlijkheid en transparantie altijd voorop staan. Het belang van helder zijn over keuzes en waarom ze gemaakt worden is niet te onderschatten.

Meldingen en klachten

Als inwoners een vraag of klacht hebben voor de gemeente, verwachten ze dat ze zo snel mogelijk geholpen worden. Het is belangrijk dat de gemeente kritisch kijkt naar verdere verbeteringen van afhandeling van klachten en meldingen. Dat gaat over hoe snel de praktische oplossing duurt, maar ook over hoe de communicatie met de inwoner verloopt. Er is zeker verbetering, maar nog steeds komt het voor dat inwoners soms maanden niets anders horen dan geautomatiseerde berichten of antwoorden krijgen die voor hun gevoel de vraag missen. Ook hier helpt helder communiceren.

Bied hulp aan gedupeerden van aardbevingsschade

Aardgaswinning en gasopslag veroorzaken aardbevingen en daardoor schade aan huizen. De gemeente moet inwoners die schade hebben geleden actief bijstaan, zodat ze hun schade snel en volledig gecompenseerd krijgen. D66 ondersteunt dat de gemeente een actieve lobby blijft voeren, samen met de regio richting Den Haag.

Dit wil D66 bereiken:

  • Ondersteun inwoners actief als zij initiatieven ontwikkelen om hun eigen omgeving te verbeteren.
  • Neem als ambtenaren en bestuurders een (pro)-actieve houding aan en denk actief mee met inwoners.
  • We willen ook dat ambtenaren zich vaker laten zien in wijken en dorpen.
  • Maak werk van de hinder-app, waarmee inwoners overlast door bedrijven snel en eenvoudig kunnen melden, waarna snel actie volgt.
  • Zorg ervoor dat informatie, communicatie en regelgeving van de gemeente helder en begrijpelijk is. Geef snel en concreet invulling aan de Direct Duidelijk-deal.
  • Voer de versterking van huizen uit in nauwe samenspraak met de bewoners.
  • Wij vinden het een goede zaak dat de NAM afziet fracking bij gaslocatie Pieterzijl Oost, maar we willen dat de NAM ook toezegt deze techniek in de toekomst niet meer in te zetten binnen onze gemeentegrenzen.