Bevorder de economie en de brede welvaart

Luister hier naar dit hoofdstuk.

Welvaart is belangrijk voor iedereen. Maar D66 meent dat materiële welvaart alleen een mens niet gelukkig maakt. Daarom kijken we liever naar de zogenaamde ‘brede welvaart.’ Brede welvaart gaat ook over de kwaliteit van de woonomgeving, welzijn, gezondheid, veiligheid, woonkwaliteit, werk en milieu. Voor een belangrijk deel zijn dit zaken waar de gemeente invloed op heeft.

Speel actief in op de behoeftes van onze ondernemers

De ondernemers in onze gemeente vormen de ruggengraat van onze lokale economie. Of het nu gaat om de duurzame melkveehouder, de installateur die woningen verduurzaamt of de ondernemer die zijn producten Europees verkoopt: de gemeente Westerkwartier heeft het lokale en regionale bedrijfsleven hard nodig. De ligging van onze gemeente levert een gunstige uitgangspositie op voor het vestigingsklimaat. Dit geldt zeker voor de moderne bedrijventerreinen langs de A7. Deze zijn van bovenregionale betekenis.

Stel actieve accountmanagers aan

Al bij de vorige verkiezingen drong D66 aan op het inzetten van actieve accountmanagers die in staat zijn om bedrijven te werven, en dan met name duurzame bedrijven. Deze accountmanagers moeten goed op de hoogte zijn van de Europese mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van onze gemeente voor ondernemers te vergroten. Daarbij past een gemakkelijk vindbaar, deskundig, actief en initiërend ondernemersloket. Dit loket functioneert ook als steunpunt voor ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en klimaatneutraler willen maken.

Bevorder duurzaam ondernemen

Een belangrijke rol voor de gemeente is de ondersteuning van duurzaamheid bij ondernemers. De gemeente kan zelf het goede voorbeeld geven door de stap te zetten naar circulariteit bij inkoop in het algemeen en bij ieder gemeentelijk infrastructureel en vastgoedproject. Om inwoners en bedrijven beter te informeren over circulariteit en om samenwerking daarbij te stimuleren wil D66 onderzoeken of het mogelijk is om aan te sluiten bij het Servicepunt Circulair, dat opgezet is door de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Sta toe dat winkels op zondag open zijn

D66 pleit al heel lang voor openstelling van de winkels op zondag. De coronapandemie heeft onwillekeurig geholpen om in elk geval een deel van de winkels op zondag open te laten zijn. D66 vindt dat winkeliers de keuze moeten hebben om wel of niet open te zijn op zon- en feestdagen. Het college heeft in de afgelopen periode slechts via telkens verlengde ontheffingen de openstelling van winkels geregeld. Winkeliers én inwoners hebben daar ruimschoots gebruik van gemaakt en kunnen en willen niet terug naar de oude verordening. D66 wil dan ook een verordening die winkeliers maximaal de eigen keuze geeft om al dan niet geopend te zijn op zondagen.

Startende ondernemingen ondersteunen

Wij zien graag dat starters door de gemeente worden begeleid van hun zolderkamer naar een ruimte op een van onze bedrijfsterreinen of winkels in de kernen. Ook zien we graag nieuwe bedrijven komen en bestaande bedrijven groeien. Maar dan wel op plaatsen die daarvoor geschikt zijn. Toenemende economische activiteit is onderdeel van de brede welvaart en mag daarom niet ten koste gaan van de leefbaarheid van woonwijken. Verder moeten die bedrijven goed bereikbaar zijn voor ondernemers, personeelsleden en klanten.

Maak reclamebelasting mogelijk voor de hele gemeente

Al vanaf de start van de gemeente Westerkwartier pleit D66 voor het instellen van een systeem waarbij winkeliers en ondernemers bijdragen aan een fonds. Dit fonds financiert projecten die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke gemeente. De gemeente heeft met hetzelfde doel gekozen voor reclamebelasting in Zuidhorn en Leek. D66 wil dat de ondernemers in andere kernen hier ook voor kunnen kiezen.

Benut toeristische mogelijkheden

De unieke landschappen van Middag Humsterland, het houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier, het kerkje van Midwolde met het unieke beeldhouwwerk van Rombout Verhulst, het nabijgelegen Leekstermeer en het Reitdiep zijn de toeristische parels van onze gemeente. Van de acht bekende borgen in de provincie Groningen liggen er vier in onze gemeente, net als het enige overgebleven steenhuis: Nienoord, Coensdersborg, Piloersemaborg, Allersmaborg en het Iwema Steenhuis. Allemaal toeristische parels van bovenregionale betekenis. We willen dat deze unieke locaties zowel regionaal als landelijk sterker gepromoot worden, waardoor meer mensen ervan kunnen genieten. Zo willen we een toename van het aantal toeristen bereiken: vanuit de stad en de wijde omgeving. Hiervoor is het nodig dat de gemeente de ondernemers in de toeristische sector actief ondersteunt, met name door ontwikkeling en promotie van het Westerkwartier. Daarbij gaat het niet alleen om de algemene promotie, maar vooral ook promotie gericht op specifieke doelgroepen, locaties en activiteiten. Verder steunt D66 het ingezette beleid van duurzaam toerisme met aandacht voor de wandel- en fietsknooppunten. De invloed op de toeristisch aantrekkelijkheid van onze kernen en het buitengebied dient onderdeel te zijn van alle afwegingen rond ruimtelijke ingrepen van de gemeente.De unieke landschappen van Middag Humsterland, het houtsingellandschap in het Zuidelijk Westerkwartier, het kerkje van Midwolde met het unieke beeldhouwwerk van Rombout Verhulst, het nabijgelegen Leekstermeer en het Reitdiep zijn de toeristische parels van onze gemeente. Van de acht bekende borgen in de provincie Groningen liggen er vier in onze gemeente, net als het enige overgebleven steenhuis: Nienoord, Coensdersborg, Piloersemaborg, Allersmaborg en het Iwema Steenhuis. Allemaal toeristische parels van bovenregionale betekenis. We willen dat deze unieke locaties zowel regionaal als landelijk sterker gepromoot worden, waardoor meer mensen ervan kunnen genieten. Zo willen we een toename van het aantal toeristen bereiken: vanuit de stad en de wijde omgeving. Hiervoor is het nodig dat de gemeente de ondernemers in de toeristische sector actief ondersteunt, met name door ontwikkeling en promotie van het Westerkwartier. Daarbij gaat het niet alleen om de algemene promotie, maar vooral ook promotie gericht op specifieke doelgroepen, locaties en activiteiten. Verder steunt D66 het ingezette beleid van duurzaam toerisme met aandacht voor de wandel- en fietsknooppunten. De invloed op de toeristisch aantrekkelijkheid van onze kernen en het buitengebied dient onderdeel te zijn van alle afwegingen rond ruimtelijke ingrepen van de gemeente.

Dit wil D66 bereiken:

 • Zet actief in op de versteviging en uitbouw van onze solide bedrijventerreinen, die door hun locatie dienen als economisch visitekaartje van de gemeente.
 • Stel accountmanagers aan die in staat zijn duurzame, innovatieve bedrijven voor onze gemeente te werven.
 • Zet een ondernemersloket op, ook als steunpunt voor ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en klimaatneutraal willen maken.
 • Zet de citymanager van Promotie Platform Leek in voor de hele gemeente om de middenstand en horeca zichtbarder te maken.
 • Schrap onnodige lokale regels en verordeningen als die duurzaam ondernemen in de weg staan.
 • Zorg ervoor dat alle niet-agrarische bedrijfsgebouwen in de gemeente in 2023 tenminste energielabel C hebben.
 • Zet de stap naar circulariteit door minimaal 20% van de komende nieuwbouw voor de buitendienst van de gemeentelijke organisatie circulair te realiseren.
 • Geef winkeliers zelf de keuze of ze op zondag open willen zijn.
 • Ondersteun en begeleid startende ondernemers op deskundig wijze.
 • Vraag regionale aandacht voor het burgerinitiatief van de Stichting Westerkwartier Paardenkwartier
 • Maak het gemakkelijker voor boerenbedrijven om over te schakelen op het houden van paarden.