Ga klimaatverandering tegen en bevorder duurzaamheid

Luister hier naar dit hoofdstuk.

Wereldwijd is opwarming van de aarde en klimaatverandering een enorm probleem. Voor het Westerkwartier is dit al lang geen ver-van-m’n-bedshow meer. De dreigende dijkdoorbraak in de Tolberter Petten in 2012 toonde al aan hoe dichtbij de gevolgen van klimaatverandering zijn. De waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân nemen samen met de gemeente al goede stappen met het aanleggen van waterbergingen om een herhaling van de situatie van 2012 te voorkomen. D66 vindt dat de gemeente zich maximaal moet inspannen om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen voor burgers actief moet aanpakken. We moeten grote stappen zetten om te voorkomen dat de aarde zodanig opwarmt dat we hier over honderd jaar niet meer kunnen leven. Toch is het percentage opgewekte hernieuwbare energie in Nederland maar ongeveer acht procent. We zullen alles op alles moeten zetten om over te schakelen van de traditionele vormen van energieopwekking naar CO₂-arme energie.

Energietransitie: samen met de inwoners

De noodzakelijke versnelling van de opwekking van duurzame energie betekent dat er ingrepen in het landschap plaatsvinden. Zonnepanelen en windmolens zullen steeds meer onderdeel van onze omgeving vormen. Nieuwe, grootschalige manieren van warmte- en energieopwekking hebben bovendien grote impact op de directe leefomgeving van de inwoners en roepen daardoor nogal eens emoties op. Juist daarom moeten we goed luisteren naar hun mening en suggesties. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om mensen écht bij de energietransitie te betrekken. Voor de inwoners moet duidelijk zijn wat er vastligt en waarop de bevolking invloed kan uitoefenen. Communicatie en transparantie zijn hierbij van groot belang.

Minder afval voor een schoner milieu

Duurzaam leven gaat ook over wat we produceren als afval. Tegenwoordig zijn dat gelukkig steeds meer herbruikbare materialen. Steeds minder restafval verdwijnt in de verbrandingsoven. In 2014 is landelijk afgesproken om in 2020 maximaal 100 kilo klein en grof restafval per inwoner te produceren. In 2020 zat Westerkwartier op 112,6 kg per inwoner. Landelijk gezien is dat zeker niet slecht, maar meer dan afgesproken. En veel meer dan de doelstelling om in 2025 nog maar 30 kilo restafval per persoon te produceren. Gemeente en inwoners kunnen verder samen meer doen om zwerfafval terug te dringen.

Dit wil D66 bereiken:

 • Wek duurzame energie zo dicht mogelijk op bij grote gebruikers en bij knooppunten in het energienetwerk.
 • Maak ruimte in de regelgeving voor de plaatsing van kleine windmolens op boerenerven en op bedrijventerreinen en andere mogelijk geschikte terreinen.
 • Maak samen met inwoners meer werk van bewust energiezuinig gedrag en richt hiervoor bijvoorbeeld een energieburgerpanel op.
 • Benut de mogelijkheden van zonnepanelen op bedrijfsdaken veel beter en maak hiervan een eis bij nieuwbouw van bedrijfspanden.
 • Houd bij grootschalige opwekking rekening met de karakteristieke kenmerken van ons landschap.
 • Maak een scan van het eigen energiegebruik van de gemeente en onderzoek de mogelijkheden van energiebesparing en de overstap naar duurzamere energiebronnen.
 • Onderzoek in welke mate het mogelijk is om verharde terreinen die eigendom zijn van de gemeente te ‘ontstenen’ en vergroenen.
 • Verbeter de voorlichting over het scheiden van afval en het voorkomen van restafval.
 • Blijf kritisch kijken naar manieren om de verwerking van de afvalstromen te verbeteren.
 • Vergelijk de kosten van onze afvalstromen met gemeenten met vergelijkbare prestaties.
 • Plaats extra vuilnisbakken en ‘blikvangers’, vooral langs routes die veel gebruikt worden door schooljeugd en uitgaanspubliek om zwerfaval te voorkomen.
 • Ga in navolging van de inspanningen van D66 volop door met het tegengaan van het gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen.