Betaalbaar en duurzaam wonen

Luister hier naar dit hoofdstuk

De gemeenten hebben een belangrijke taak bij de enorme woningbouwopgave die Nederland de komende jaren moet invullen. Door de wooncrisis in Nederland kunnen steeds meer starters geen woning kopen door te hoge prijzen voor woningen. Dat geldt ook voor het Westerkwartier.

Realiseer meer betaalbare woningen

D66 wil dat starters in onze gemeente een betaalbare woning kunnen kopen. Dat kan door bestaande panden te hergebruiken en om te bouwen naar appartementen. Bijvoorbeeld kantoorpanden die niet meer gebruikt worden, leegstaande winkels en boerderijen. Een mooi voorbeeld is de Sicke Benninghestede. Deze boerderij is in de jaren ’80 omgebouwd naar een appartementencomplex van 23 appartementen, eerst als huurwoningen en later als koopwoningen.

Bouw duurzaam

D66 wil dat nieuwbouwwoningen duurzaam en toekomstbestendig gebouwd worden. Wij zijn dan ook blij dat er veel gebruik wordt gemaakt van de huidige duurzaamheidslening. Helaas is de bodem van dit fonds inmiddels in zicht en daarom is het nodig om actie te ondernemen.

Voorkom energie-armoede

Onze toekomst moet een duurzame toekomst voor iedereen zijn. Ook voor mensen die nu geen geld hebben om erin te investeren. Tijdens de overgang naar duurzame energie en verwarming kunnen deze mensen buiten de boot vallen. Bijvoorbeeld omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen zonder mogelijkheid om zelf duurzaam energie op te wekken. Daardoor lopen de energiekosten op en kunnen ze niet investeren in besparingen. Die situatie wordt ook wel energie-armoede genoemd. En dat willen we voorkomen.

Dit wil D66 bereiken:

  • Ga op zoek naar geschikte bouwlocaties die goed bereikbaar zijn, dichtbij (winkel)voorzieningen en het OV, bijvoorbeeld bestaande locaties zoals in Grijpskerk en het terrein van voormalige discotheek Pruim in Zevenhuizen.
  • Bouw hier voor kopers en sociale huurders.
  • Kies voor inbreiding in plaats van uitbreiding.
  • Treed actief op richting ontwikkelaars, zodat er een goede balans tussen koop en sociaal ontstaat.
  • Voorkom dat speculanten inbreken op de woningmarkt: woningen tot een bepaalde waarde mogen alleen in eigendom komen van mensen die er ook gaan wonen.
  • Zorg ervoor dat meer inwoners gebruik kunnen maken van de duurzaamheidslening, zodat we de duurzame bouw van woningen kunnen doorzetten. Realiseer hiervoor een aanvulling van dit fonds.
  • Voorkom dat inwoners last krijgen van energie-armoede, bijvoorbeeld met behulp van energiecoaches of zo nodig door het opzetten van extra regelingen.
  • Zoek samen met de woningbouwcorporaties naar maatregelen die op korte termijn financieel voordeel opleveren, zodat mensen uit deze situatie van energie-armoede kunnen komen.