Nieuwspagina

29.01.2023

De verkiezingen voor Provinciale Staten staan voor de deur. 15 maart a.s. is het zover! D66 stopt stilstand en kijkt vooruit. Naar toekomstgerichte oplossingen voor ons klimaat, onze economie en onze landbouw. Dat doen we samen met alle Groningers. Door vanuit empathie naar hen te luisteren. Dit is waar wij voor staan. Op 15 maart rekenen wij op uw vertrouwen en uw stem.

02.09.2022

Naar aanleiding van de zoveelste stremming stellen de fracties van D66, GroenLinks en PvdA in Westerkwartier schriftelijke vragen. Deze gaan over communicatie, meer aandacht voor de noden van omwonenden in plaats van alleen maar de scheepvaart en de route naar echte oplossingen. De fracties willen, met inwoners, dat er weer 'gewoon' betrouwbare oeververbindingen komen.

25.05.2022

D66 Westerkwartier komt vanavond met een motie om in gang te zetten dat inwoners in een eigen gemeentelijk dashboard hun aangeleverde kilo's grijs en groen afval inzichtelijk hebben. Nu komt dat inzicht slechts één maal per jaar bij de afrekening, terwijl elke twee weken de containers geleegd worden. Waarom kunnen inwoners niet steeds meekijken met hoeveel er in de kliko zat?

17.03.2022

Woensdag 16 maart was de verkiezingsdag waar onze fractie en een groot aantal actieve leden al maanden naar toe hadden gewerkt. We kunnen trots zijn op het resultaat: 2 zetels in de raad van het Westerkwartier voor D66. Natuurlijk hadden we stiekem op 3 of misschien wel 4 zetels gehoopt, maar we zijn toch heel tevreden met deze verdubbeling van 1 naar 2.

16.03.2022

RTV Noord legde de vraag wie de afgelopen raadsperiode het beste raadslid van de gemeente was voor aan alle raadsleden van onze gemeente. De regel: de raadsleden mochten niet op zichzelf stemmen en ook niet op een partijgenoot. De uitkomst van deze verkiezing: Rogier kreeg de meeste stemmen van zijn collega-raadsleden en werd ‘beste raadslid van de gemeente Westerkwartier’.

15.03.2022

De stembussen zijn open! De afgelopen tijd is er veel campagne gevoerd. Nu is het de tijd aan de kiezers om hun stem te laten horen!

29.01.2023

De verkiezingen voor Provinciale Staten staan voor de deur. 15 maart a.s. is het zover! D66 stopt stilstand en kijkt vooruit. Naar toekomstgerichte oplossingen voor ons klimaat, onze economie en onze landbouw. Dat doen we samen met alle Groningers. Door vanuit empathie naar hen te luisteren. Dit is waar wij voor staan. Op 15 maart rekenen wij op uw vertrouwen en uw stem.

02.09.2022

Naar aanleiding van de zoveelste stremming stellen de fracties van D66, GroenLinks en PvdA in Westerkwartier schriftelijke vragen. Deze gaan over communicatie, meer aandacht voor de noden van omwonenden in plaats van alleen maar de scheepvaart en de route naar echte oplossingen. De fracties willen, met inwoners, dat er weer 'gewoon' betrouwbare oeververbindingen komen.

25.05.2022

D66 Westerkwartier komt vanavond met een motie om in gang te zetten dat inwoners in een eigen gemeentelijk dashboard hun aangeleverde kilo's grijs en groen afval inzichtelijk hebben. Nu komt dat inzicht slechts één maal per jaar bij de afrekening, terwijl elke twee weken de containers geleegd worden. Waarom kunnen inwoners niet steeds meekijken met hoeveel er in de kliko zat?

17.03.2022

Woensdag 16 maart was de verkiezingsdag waar onze fractie en een groot aantal actieve leden al maanden naar toe hadden gewerkt. We kunnen trots zijn op het resultaat: 2 zetels in de raad van het Westerkwartier voor D66. Natuurlijk hadden we stiekem op 3 of misschien wel 4 zetels gehoopt, maar we zijn toch heel tevreden met deze verdubbeling van 1 naar 2.

16.03.2022

RTV Noord legde de vraag wie de afgelopen raadsperiode het beste raadslid van de gemeente was voor aan alle raadsleden van onze gemeente. De regel: de raadsleden mochten niet op zichzelf stemmen en ook niet op een partijgenoot. De uitkomst van deze verkiezing: Rogier kreeg de meeste stemmen van zijn collega-raadsleden en werd ‘beste raadslid van de gemeente Westerkwartier’.

15.03.2022

De stembussen zijn open! De afgelopen tijd is er veel campagne gevoerd. Nu is het de tijd aan de kiezers om hun stem te laten horen!

09.03.2022

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is in volle gang! Benieuwd naar de stand van zaken en de komende activiteiten?

09.02.2022

Lijsttrekker Rogier van ’t Land bezocht, samen met een aantal kandidaten voor de nieuwe Gemeenteraad, de markt van streekproducten in Leek. De D66-fractie sprak met de standhouders en bezoekers van deze maandelijkse markt. Tips en meningen die de fractie meekreeg waren onder andere: ‘Maak mensen bewuster van de voordelen van natuurlijke producten en ondersteun de natuurlijke producten’, ‘Zorg dat inwoners vooraf mee kunnen praten en meebeslissen’, en ‘Geef aandacht aan regelgeving voor kleinsc

03.02.2022

D66 Westerkwartier heeft het onderwerp geagendeerd om met de raadscommissie van gedachte te wisselen over de huidige situatie en welk belang voor de raadscommissie zwaarder weegt. Namelijk een gezonde leefomgeving voor om-en aanwonenden, het woonbelang in verband met de woningnood of het belang van de gevestigde geitenhouderij.

26.01.2022

Mede naar aanleiding van perikelen in het Westerkwartier heeft de Provinciale Statenfractie van D66 vragen gesteld.

24.01.2022

D66 Westerkwartier is afgelopen week op werkbezoek geweest bij Humanitas Westerkwartier. Hier hebben we fijne gesprekken gevoerd met iemand met ervaring en medewerkers van Humanitas Westerkwartier.

17.01.2022

Alle fracties van de gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier roepen het kabinet op om geen extra aardgas te winnen. De fractievoorzitters roepen het kabinet op om in april af te zien van het besluit om extra aardgas te winnen uit het Groningenveld.

09.03.2022

De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is in volle gang! Benieuwd naar de stand van zaken en de komende activiteiten?

09.02.2022

Lijsttrekker Rogier van ’t Land bezocht, samen met een aantal kandidaten voor de nieuwe Gemeenteraad, de markt van streekproducten in Leek. De D66-fractie sprak met de standhouders en bezoekers van deze maandelijkse markt. Tips en meningen die de fractie meekreeg waren onder andere: ‘Maak mensen bewuster van de voordelen van natuurlijke producten en ondersteun de natuurlijke producten’, ‘Zorg dat inwoners vooraf mee kunnen praten en meebeslissen’, en ‘Geef aandacht aan regelgeving voor kleinsc

03.02.2022

D66 Westerkwartier heeft het onderwerp geagendeerd om met de raadscommissie van gedachte te wisselen over de huidige situatie en welk belang voor de raadscommissie zwaarder weegt. Namelijk een gezonde leefomgeving voor om-en aanwonenden, het woonbelang in verband met de woningnood of het belang van de gevestigde geitenhouderij.

26.01.2022

Mede naar aanleiding van perikelen in het Westerkwartier heeft de Provinciale Statenfractie van D66 vragen gesteld.

24.01.2022

D66 Westerkwartier is afgelopen week op werkbezoek geweest bij Humanitas Westerkwartier. Hier hebben we fijne gesprekken gevoerd met iemand met ervaring en medewerkers van Humanitas Westerkwartier.

17.01.2022

Alle fracties van de gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier roepen het kabinet op om geen extra aardgas te winnen. De fractievoorzitters roepen het kabinet op om in april af te zien van het besluit om extra aardgas te winnen uit het Groningenveld.

Toont 12 van 22