Groene stad, inclusieve stad, vernieuwende stad – het doel van D66 Wageningen.

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een groene, inclusieve en vernieuwende stad.

Op het gebied van klimaat en groen zijn er flinke stappen gezet, alhoewel het natuurlijk nooit snel genoeg gaat. Zo is de Regionale Energie Strategie vastgesteld, wordt het eerste zonnepark op de Haarweg gebouwd en zijn er impulsen gegeven aan verduurzamen en vergroenen. De visie op ons buitengebied en de visie op de Eng zijn vastgesteld en het landschapsfonds staat in de steigers.

Waar we de komende vier jaar aan willen werken is het vieren van onze vrijheid om verschillend te zijn, om juist door onze verschillen ook onze overeenkomsten te zien en te koesteren. Niets is zo leuk om te leren hoe een ander iets doet, ergens naar kijkt, iets aanpakt. Het verruimt onze blik, verrijkt onze gedachten en daarmee onze wereld.

We vinden dat een unieke stad als Wageningen ook een unieke plaats in de regio, het land en de wereld mag innemen. We willen de positie van Wageningen verder uitbouwen en zorgen dat deze meerwaarde oplevert voor de stadseconomie, voor de inwoners en voor haar bezoekers.

Om die reden zullen D66’ers altijd vechten voor individuele vrijheid. Voor gelijke kansen. Voor een overheid die mensen niet laat vallen. Voor een rechtsstaat waar je op kan rekenen. Voor meer democratie. Voor internationale afspraken in een veranderende wereld. En voor een economie die volop welvaart genereert, maar ook oog heeft voor klimaat en natuur.

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’ die door de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn opgesteld. Deze richtingwijzers geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.

  1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
  2. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
  3. Denk en handel internationaal
  4. Beloon prestatie en deel de welvaart
  5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Lees meer op de website van ons wetenschappelijk bureau, de Mr. Hans van Mierlo Stichting.