Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Minister Kajsa Ollongren trok vorig jaar twee miljard euro uit om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Flink bouwen, is het devies.

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Van Amsterdam tot Zwolle. Van Groningen tot Utrecht. In de vorige crisis stopten we met bouwen. Die fout maken we niet nog een keer. In de steden gaan we de hoogte in.

We bouwen duizenden betaalbare woningen in nieuwe wijken. Met goed openbaar vervoer en fietspaden. We bouwen meer middenhuurwoningen voor verplegers, leraren en agenten die ‘te veel’ verdienen voor een sociale huurwoning. En huisjesmelkers die torenhoge huren vragen, pakken we aan.

Zo helpen we iedereen om vrij te wonen waar je wilt.  

De westkant van Overbetuwe heeft veel potentie, hier gebruik van maken met behoud van een levendige kern en zwembad in Zetten, van het historische landgoed Hemmen en het typisch Betuws landschap in Randwijk zijn de uitdagingen voor de toekomst.

Het is goed toeven in Elst, maar er zijn ook uitdagingen: verkeersveiligheid, bereikbaarheid met de fiets, leefbaarheid, wonen en meepraten waar D66 mee aan de slag wil.

Klem tussen Park 15, grote broer Nijmegen en de Waal, ligt Oosterhout met een bloeiend verenigingsleven. Behoud van een prettige leefomgeving, vergroten van de leefbaarheid en fijn wonen en leven voor jong en oud en een echt dorpshart is wat D66 graag ziet in Oosterhout.

D66 is actief in alle dorpen van Overbetuwe We werken met ambassadeurs per dorp. Onze ambassadeurs weten wat er leeft en speelt en zijn aanspreekpunt voor inwoners en dorps- en wijkraden. We spelen graag een actieve verbindende rol te spelen tussen inwoners, organisaties en gemeente en zorgen dat er begrip komt over en weer en dat inwoners de juiste weg weten te bewandelen.

Om onze gemeente gezonder, groener en duurzamer te maken hebben we iedereen nodig: inwoners, overheid en ondernemers. We vinden dat iedereen mee moet kunnen doen, ongeacht inkomen, op weg naar een schonere toekomst.

De westkant van Overbetuwe heeft veel potentie, hier gebruik van maken met behoud van een levendige kern en zwembad in Zetten, van het historische landgoed Hemmen en het typisch Betuws landschap in Randwijk zijn de uitdagingen voor de toekomst.

Het is goed toeven in Elst, maar er zijn ook uitdagingen: verkeersveiligheid, bereikbaarheid met de fiets, leefbaarheid, wonen en meepraten waar D66 mee aan de slag wil.

Klem tussen Park 15, grote broer Nijmegen en de Waal, ligt Oosterhout met een bloeiend verenigingsleven. Behoud van een prettige leefomgeving, vergroten van de leefbaarheid en fijn wonen en leven voor jong en oud en een echt dorpshart is wat D66 graag ziet in Oosterhout.

D66 is actief in alle dorpen van Overbetuwe We werken met ambassadeurs per dorp. Onze ambassadeurs weten wat er leeft en speelt en zijn aanspreekpunt voor inwoners en dorps- en wijkraden. We spelen graag een actieve verbindende rol te spelen tussen inwoners, organisaties en gemeente en zorgen dat er begrip komt over en weer en dat inwoners de juiste weg weten te bewandelen.

Om onze gemeente gezonder, groener en duurzamer te maken hebben we iedereen nodig: inwoners, overheid en ondernemers. We vinden dat iedereen mee moet kunnen doen, ongeacht inkomen, op weg naar een schonere toekomst.

Toont 6 van 6


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.