Dit zijn onze standpunten

Beeld: Mariel de Vries


Een fijne plek om te wonen. Ruimte om in vrijheid, veilig en in goede gezondheid te leven. Gelijke kansen voor iedereen. Beter omkijken naar elkaar. Het is niet vanzelfsprekend. D66 doet er alles aan om dat voor elkaar te krijgen. En dat kunnen we niet alleen, dat zullen we samen moeten doen in Overbetuwe. En niet alleen binnen Overbetuwe met onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook meer samenwerken met de gemeenten om ons heen. Met de plannen die wij presenteren bouwen we aan die groene toekomst waarin iedereen meedoet.


En wat D66 betreft kijken we verder, veel verder dan 4 jaar. Dat vergt goede samenwerking met andere partijen, visie, durf en een lange adem. 
 
Wij gebruiken daarvoor vier uitgangspunten:
– We laten iedereen vrij maar niemand vallen
– We bouwen aan een schonere en sterkere economie
– We vinden de overheid opnieuw uit: we gaan uit van vertrouwen in mensen.
– We doen het samen in Overbetuwe, in de dorpen en daarbuiten

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.