Vrij zijn met een overheid die beslist met jou

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

De overheid staat de afgelopen jaren te veel tegenover mensen, in plaats van naast mensen. Daardoor neemt het vertrouwen in de overheid af. Dat is een slecht teken. De overheid is er voor haar inwoners. Voor jou. Ze moet iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

We willen dat de macht van de overheid controleerbaar is. Of dat nu op Europees, nationaal, regionaal of lokaal niveau is. 

Wij willen dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag.

SamenDriel is een mooi initiatief van de inwoners om samen mooie plannen te realiseren. D66 wil dat SamenDriel de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het dorp blijft en samen met hen komen tot het realiseren van mooie plannen in Driel, zoals het Hart van Driel.

Heteren is een voorbeeld van actieve inwoners die uitstekend mee denken en doen in hun dorp. Dat mag van D66 wel meer gekoesterd en gewaardeerd worden door Heteren meer zeggenschap te geven over de ontwikkeling van het eigen dorp.

Het is goed toeven in Elst, maar er zijn ook uitdagingen: verkeersveiligheid, bereikbaarheid met de fiets, leefbaarheid, wonen en meepraten waar D66 mee aan de slag wil.

Werkgroep Groen: een mooi voorbeeld in Valburg.

D66 is actief in alle dorpen van Overbetuwe We werken met ambassadeurs per dorp. Onze ambassadeurs weten wat er leeft en speelt en zijn aanspreekpunt voor inwoners en dorps- en wijkraden. We spelen graag een actieve verbindende rol te spelen tussen inwoners, organisaties en gemeente en zorgen dat er begrip komt over en weer en dat inwoners de juiste weg weten te bewandelen.

We werken aan een duurzaam financieel gezonde gemeente, waar de inwoners en bedrijven waar krijgen voor hun belastinggeld. D66 kiest voor een financieel beleid dat gericht is op de lange termijn.

SamenDriel is een mooi initiatief van de inwoners om samen mooie plannen te realiseren. D66 wil dat SamenDriel de drijvende kracht achter de ontwikkeling van het dorp blijft en samen met hen komen tot het realiseren van mooie plannen in Driel, zoals het Hart van Driel.

Heteren is een voorbeeld van actieve inwoners die uitstekend mee denken en doen in hun dorp. Dat mag van D66 wel meer gekoesterd en gewaardeerd worden door Heteren meer zeggenschap te geven over de ontwikkeling van het eigen dorp.

Het is goed toeven in Elst, maar er zijn ook uitdagingen: verkeersveiligheid, bereikbaarheid met de fiets, leefbaarheid, wonen en meepraten waar D66 mee aan de slag wil.

Werkgroep Groen: een mooi voorbeeld in Valburg.

D66 is actief in alle dorpen van Overbetuwe We werken met ambassadeurs per dorp. Onze ambassadeurs weten wat er leeft en speelt en zijn aanspreekpunt voor inwoners en dorps- en wijkraden. We spelen graag een actieve verbindende rol te spelen tussen inwoners, organisaties en gemeente en zorgen dat er begrip komt over en weer en dat inwoners de juiste weg weten te bewandelen.

We werken aan een duurzaam financieel gezonde gemeente, waar de inwoners en bedrijven waar krijgen voor hun belastinggeld. D66 kiest voor een financieel beleid dat gericht is op de lange termijn.

Een betaalbaar huis, een gezonde en veilige leefomgeving, goede zorg, goed onderwijs en een leuke baan voor iedereen krijgen alleen voor elkaar als we samen werken. Samen in de raad en samen met inwoners en bedrijven. Een sterke lokale democratie is daarvoor hard nodig. En iedereen moet mee kunnen doen, of je nu jong of oud, kort of lang in Overbetuwe woont. Meedoen moet vanzelfsprekend zijn. En de gemeente moet duidelijk zijn.

Een betaalbaar huis, een gezonde en veilige leefomgeving, goede zorg, goed onderwijs en een leuke baan voor iedereen krijgen alleen voor elkaar als we samen werken. Samen in de raad en samen met inwoners en bedrijven. Een sterke lokale democratie is daarvoor hard nodig. En iedereen moet mee kunnen doen, of je nu jong of oud, kort of lang in Overbetuwe woont. Meedoen moet vanzelfsprekend zijn. En de gemeente moet duidelijk zijn.

Toont 8 van 8


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.