Valburg

In Valburg is een enthousiaste werkgroep Groen aan de slag gegaan. D66 ziet graag dat de ervaringen in Valburg leiden tot een pilot waarbij het gemeentelijk budget of een deel daarvan naar eigen inzicht van de inwoners wordt ingezet voor vergroening. Als deze pilot slaagt, dan kan deze na evaluatie over de kernen die interesse hebben verder worden uitgerold. 

Beeld: Geert Makkink

  • dat samen met de Werkgroep Groen het dorp groener gemaakt wordt
  • het Molenhoekplein wordt ingericht in overleg met de bewoners