Evert Westerbeek
Burgerraadslid

Evert Westerbeek - Beeld: Vincent Cornelisse


Notice: Undefined index: id in /opt/www/www.d66.nl/builds/2025/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/people-introduction/people-introduction.php on line 16

Notice: Undefined index: id in /opt/www/www.d66.nl/builds/2025/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/people-introduction/people-introduction.php on line 57

Notice: Undefined index: id in /opt/www/www.d66.nl/builds/2025/wp-content/themes/d66/src/Blocks/custom/people-introduction/people-introduction.php on line 65

Wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen. Dat betekent voor mij dat mensen de kans moeten krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Mensen krijgen de vrijheid en de verantwoordelijk om hun eigen keuzes te maken. De overheid faciliteert en stelt grenzen, zodat de vrijheid van de één niet ten koste gaat van de vrijheid van de ander. Maar de overheid moet geen abstract instituut zijn. Dat zijn we zelf! Dus blijf ik niet langs de lijn staan om makkelijk commentaar te leveren, maar wil ik bijdragen aan een groen en toekomstgericht Overbetuwe.


Notice: Undefined index: id in /opt/www/www.d66.nl/builds/2025/wp-content/themes/d66/src/Blocks/components/people-bullet-point-card/people-bullet-point-card.php on line 17
  • 50 jaar
  • Nijmegen
  • Elst
  • Hij/hem

Vertrouwen op de eigen kracht van mensen is de beste manier om het vertrouwen in de politiek te vergroten. In mijn periode als fractievoorzitter van D66 in Enschede heb ik ervaren dat je in de lokale politiek écht een bijdrage kan leveren aan het mooier maken van een buurt en het bieden van kansen aan mensen om zich te ontwikkelen. Dat kan als je politiek tastbaar maakt en mensen betrekt bij het maken van beleid en het uitvoeren ervan in de praktijk.

Streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving betekent investeren in de toekomst en kansengelijkheid. Overbetuwe is een gemeente met goede voorzieningen, met veel natuur om van te genieten en met goede verbindingen. Dat moeten we koesteren en waar mogelijk versterken. Als mensen moeite hebben om mee te komen in de constant ontwikkelende maatschappij, dan is het onze taak om ze te ondersteunen. D66 versterkt de zelfredzaamheid door te investeren in zorg, onderwijs en veiligheid.

Dit is mijn invulling van 2 van de richtingwijzers van D66 en met die insteek zal ik voorstellen in de raad beoordelen en eigen initiatieven nemen.

Wat is je lievelingsplek in de gemeente?

Landerij De Park
Dit is wat mij betreft een prachtige plek in het groene gebied Park Lingezegen. Hier komen zoveel dingen samen: kinderen die kunnen spelen, genieten van dieren en natuur, fiets en wandelpaden om gezond te bewegen, maatschappelijk ondernemen en gewoon een beetje rust en ruimte. Deze plek maakt eens te meer duidelijk dat natuur geen luxe is en niet tegenover landbouw of woningbouw moet worden gezet, maar juist dat die 3 elkaar kunnen versterken. Dat maakt een belangrijke maatschappelijke opgave voor de komende tijd heel tastbaar.

Welke kansen zie jij voor de gemeente?

Overbetuwe is een aantrekkelijke gemeente voor mensen en bedrijven om zich te vestigen. Door goed te luisteren en ons aan te passen aan veranderende behoeften, kunnen we aantrekkelijk blijven ook voor toekomstige generaties.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De kinderen in Westeraam zijn ondertussen gemiddeld al wat ouder. Daarom is het zinvol als er -in overleg met omwonenden- meer speel- en ontmoetingsplekken komen voor oudere kinderen en jongeren.
  • De bestuurscultuur moet veel meer gebaseerd worden op samenwerking en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving.
  • 15 km straten in woonwijken als er geen voetpad is.

Wat is je favoriete boek?

Mont Ventoux van Bert Wagendorp
De Ventoux is sowieso een mythische berg met die kale top. Het boek voegt daar nog het verhaal aan toe van oude vrienden, die na jaren opnieuw de berg met de fiets gaan beklimmen ter ere van een jeugdvriend, die daar is overleden.
Op 26 mei 2022 ga ik samen met mijn dispuut de Mont Ventoux beklimmen ter ere van een dispuutsgenoot, die afgelopen jaar is overleden. Op die manier willen we geld inzamelen voor de hersentumorstichting. Wil je deze actie steunen, dan kan dat op stophet.nl bij de actie “Alexander Regelink memorial”.