Vrij bewegen door heel Nederland

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

In een vrij land wil je je vrij bewegen. Makkelijk, schoon en betaalbaar van je familie, naar je werk en naar je vrienden reizen. Zonder files. Op 40.000 vierkante kilometer Nederland willen we veel. We willen er wonen, werken, reizen en van de natuur genieten.

D66 wil dat iedereen zich in Nederland vrij kan bewegen. Wil je met de fiets? Dan is er een snelfietspad naar je werk en zijn er voldoende fietsenstallingen op het station.

Wil je met de trein door Europa reizen? We werken aan snelle treinverbindingen met andere Europese landen. Wil je met de auto? Ook dat kan, want we investeren in elektrische auto’s.

Vuile manieren van reizen gaan we zwaarder belasten. Schoon reizen wordt makkelijk en goedkoop. Zo werken we aan een schoon land van morgen. 40.000 vierkante kilometer waar ook onze kinderen en kleinkinderen zich vrij kunnen bewegen.

Het is goed toeven in Elst, maar er zijn ook uitdagingen: verkeersveiligheid, bereikbaarheid met de fiets, leefbaarheid, wonen en meepraten waar D66 mee aan de slag wil.

Klem tussen Park 15, grote broer Nijmegen en de Waal, ligt Oosterhout met een bloeiend verenigingsleven. Behoud van een prettige leefomgeving, vergroten van de leefbaarheid en fijn wonen en leven voor jong en oud en een echt dorpshart is wat D66 graag ziet in Oosterhout.

D66 is actief in alle dorpen van Overbetuwe We werken met ambassadeurs per dorp. Onze ambassadeurs weten wat er leeft en speelt en zijn aanspreekpunt voor inwoners en dorps- en wijkraden. We spelen graag een actieve verbindende rol te spelen tussen inwoners, organisaties en gemeente en zorgen dat er begrip komt over en weer en dat inwoners de juiste weg weten te bewandelen.

Het is goed toeven in Elst, maar er zijn ook uitdagingen: verkeersveiligheid, bereikbaarheid met de fiets, leefbaarheid, wonen en meepraten waar D66 mee aan de slag wil.

Klem tussen Park 15, grote broer Nijmegen en de Waal, ligt Oosterhout met een bloeiend verenigingsleven. Behoud van een prettige leefomgeving, vergroten van de leefbaarheid en fijn wonen en leven voor jong en oud en een echt dorpshart is wat D66 graag ziet in Oosterhout.

D66 is actief in alle dorpen van Overbetuwe We werken met ambassadeurs per dorp. Onze ambassadeurs weten wat er leeft en speelt en zijn aanspreekpunt voor inwoners en dorps- en wijkraden. We spelen graag een actieve verbindende rol te spelen tussen inwoners, organisaties en gemeente en zorgen dat er begrip komt over en weer en dat inwoners de juiste weg weten te bewandelen.

Toont 4 van 4


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.