Oosterhout

Klem tussen Park 15, grote broer Nijmegen en de Waal, ligt Oosterhout met een bloeiend verenigingsleven. Behoud van een prettige leefomgeving, vergroten van de leefbaarheid en fijn wonen en leven voor jong en oud en een echt dorpshart is wat D66 graag ziet in Oosterhout.

Beeld: Mariel de Vries

Speerpunten

D66 wil:

  • de lessen die geleerd kunnen worden van de Dorpsagenda gebruiken om ook in andere dorpen uit te rollen
  • de deelname van gemeente en belangrijke maatschappelijke partners zoals Forte Welzijn aan werkgroepen op het terrein van wonen, leefbaarheid en welzijn structureel maken en verder verbeteren
  • dat er structureel budget en middelen (denk aan communicatiekanalen) komen om de Dorpsagenda te ondersteunen
  • dat er in overleg met bewoners wordt gekeken naar de plekken waar woningen gerealiseerd kunnen worden en aan wat voor soort woningen behoefte is
  • een huiskamer realiseren waar inwoners elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ontplooien
  • intensiever overleg met de (toekomstige) gebruikers van het dorpshuis om tot een passende invulling van het nieuwe Hart van Oosterhout te komen
  • een groene speeltuin