De toekomst begint bij onze jeugd

Beeld: D66

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert. 
We bouwen een toekomst voor onze jeugd. Wie een goede start heeft, wordt weerbaar en kan zich beter ontwikkelen. Volgens D66 is preventie heel belangrijk. We willen gelijke kansen voor iedereen in onze gemeente. D66 is blij met alle ontwikkelingen in Overbetuwe, maar vindt dat we altijd kunnen blijven groeien. 

Speerpunten

D66 Overbetuwe wil:

 • samenwerkingsverbanden tussen scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, sport- en cultuurverenigingen en welzijnsinstellingen intensiveren om zo de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de inzet van de zogenaamde brede scholen of integrale kindcentra, maar ook door het nog pro-actiever aanbieden van programma’s als Sjors Sportief en Sjors Creatief. Waarbij een brede school meer is dan alleen een gebouw, maar dat er ook een gedeelde visie is op samen leren.
 • dat alle kinderen toegang blijven krijgen tot buitenschoolse activiteiten als sport, muziek, natuur, cultuur.
 • dat initiatieven op het gebied van natuur, cultuur en sport aangeboden worden aan èn de kinderopvang en peuterspeelzalen
 • dat ook kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen mee kunnen doen met schoolactiviteiten waarvoor een aanvullende bijdrage van ouders nodig is.
 • dat de gemeente investeert in goede en veilig bereikbare scholen. We houden rekening met de moderne onderwijskundige eisen en geven aandacht aan veiligheids- gezondheids- (o.a. ventilatie), milieu- en duurzaamheidseisen.  
 • subsidie voor scholen die bewust bezig zijn met het inrichten van een gezond en schoon schoolklimaat. Bijvoorbeeld door een gezonde kantine, frisse lucht, een groen schoolplein en educatie over een gezonde leefstijl en natuur en milieu, seksuele voorlichting en een alcohol- en drugspreventieplan.
 • iedere school stimuleren om het kwaliteitskeurmerk ‘vignet gezonde school’ te behalen en te behouden.
 • dat de ‘Bibliotheek op School’ ook beschikbaar is voor kinderen op de kinderopvangcentra of de peuterspeelzaal. 
 • bezoek aan bibliotheken aanmoedigen door een intensieve samenwerking tussen het Voortgezet Onderwijs en de bibliotheek.
 • een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor medewerkers en vrijwilligers op scholen en sportverenigingen als er zorgen zijn om een kind of jongere. 
 • een sterke basis op cultuureducatie en het cultuurmenu en Meer Muziek in de Klas voort zetten. 
 • beweegplekken zoals speeltuinen en trapveldjes voor alle leeftijden en doelgroepen.
 • meer inzetten op speelplekken voor alle leeftijden en doelgroepen, met nadruk op oudere kinderen. Voor iedereen een groene speeltuin, inspirerend, uitnodigend.
 • jongeren voortdurend actief betrekken bij de politiek.
 • er zowel voor scholen als voor kinderopvang voldoende ruimte beschikbaar moet blijven.