Iedere kern telt

Beeld: D66

D66 is actief in alle dorpen van Overbetuwe We werken met ambassadeurs per dorp. Onze ambassadeurs weten wat er leeft en speelt en zijn aanspreekpunt voor inwoners en dorps- en wijkraden.
 
We spelen graag een actieve verbindende rol te spelen tussen inwoners, organisaties en gemeente en zorgen dat er begrip komt over en weer en dat inwoners de juiste weg weten te bewandelen. Juist als we signaleren dat het niet goed gaat, zorgen we dat het goede gesprek hierover weer op gang komt. Pas als dat niet helpt, zetten we de formele instrumenten in die we als Raadslid tot onze beschikking hebben. Dat past bij onze positieve, kritisch meedenkende rol.

Speerpunten

D66 wil in elk dorp:

  • een klimaatbosje en klimaatbestendige wijken met hoogwaardig groen.
  • dat samen met de bewoners(organisaties) de grootste verkeersknelpunten in overleg worden aangepakt.
  • budget en andere middelen beschikbaar stellen als inwoners het initiatief nemen om meer groen in de dorpskern te realiseren
  • een ontmoetingsplek voor alle inwoners van het dorp
  • stimuleren dat er een structurele vorm is van samenwerking met bewoners en medewerkers van de gemeente waarbij zo veel mogelijk in co-creatie projecten worden gerealiseerd en dat de gemeente de samenwerkende inwoners standaard betrekt bij ontwikkelingen in en rond de kern.
  • een vitaal sportpark. D66 ziet sportpark De Pas in Elst als een uitstekend voorbeeld voor de ontwikkelingen van sportfaciliteiten in de andere kernen.