Elst

Overbetuwe mag trots zijn op haar grootste kern Elst: Elst is levendig, gastvrij en goed bereikbaar. Het heeft groen in vorm van park Lingezegen en cultuur met theater de Kik. Binnenkort mag Elst ook Rijnstate verwelkomen en wordt er een mooi nieuw zwembad met sportvoorziening bijgebouwd en heeft het sinds kort het eerste vitale sportpark in Overbetuwe. De investeringen in de bereikbaarheid door de tunnels en viaducten onder en over het spoor maken Elst zowel voor OV als auto goed bereikbaar. Een kern als Elst heeft ook uitdagingen, zoals een betere bereikbaarheid met de fiets en meer woningen en een betere inspraak voor inwoners. En alles met behoud of liever nog verbetering van de leefbaarheid: veel groen, cultuur, gelegenheid voor sport en ontmoetingsplaatsen. Zo kan iedereen uit Overbetuwe blijven genieten van wat Elst te bieden heeft.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

 • snelheidsbeperking tot 15 km in bestaande en nieuwe woonstraten zonder trottoir
 • verkeersveilige situaties voor fietsers op de hele Rijksweg-Zuid en zeker bij de RailTerminalGelderland
 • snelfietspaden tussen Elst en Nijmegen, Elst en Arnhem, Elst en Bemmel en Elst en Zetten, met andere woorden: een veilige en snelle noord-zuid en oost-west verbinding voor de fiets
 • op het Land van Tap een goede balans tussen wonen, parkeren en leefomgeving en een goede ontsluiting voor theater De Kik
 • gratis parkeren in het dorp behouden
 • rondom poli Rijnstate een goed geregelde parkeervoorziening en veilige verkeersafwikkeling
 • voor lokale (kleine) bedrijven uitbreidings- of verplaatsingsmogelijkheden het liefst in Elst
 • geen woningbouw en recreatiewoningen in Park Lingezegen en dat het park een groene long blijft  tussen Elst/Driel en Arnhem/Nijmegen
 • dat er in overleg met de bewoners meer ontmoetingsplekken als de Huiskamer van Elst in de wijken Westeraam, Elst-Noord en Elst-Zuid komen eventueel in een multifunctioneel centrum waar ook andere maatschappelijke functies gehuisvest worden
 • dat er woonwagenplekken in Elst komen voor de lokale behoefte en dat deze in actieve samenspraak met de omwonenden komen aan de zuid-westelijke kant van de beoogde locatie Platenmakerstraat
 • dat er naast Lyceum Elst /het Westeraam een Multifunctioneel sportcentrum komt met mogelijkheden voor de beide scholen en voor gebruikers uit de regio
 • dat de gemeente actief inzet op het opnieuw leven inblazen van een onafhankelijk wijkplatform Elst-Zuid
 • dat de gemeente en het centrummanagement zich maximaal inzetten om de ondernemers te ondersteunen en de bedrijvigheid in de kern Elst verder te verstevigen.
 • dat in overleg met het Gehandicapten Platform Elst de bereikbaarheid van de voorzieningen in de Dorpsstraat voor mensen met een beperking nog beter wordt