Begroting 2023: omkijken naar elkaar en verder kijken dan morgen

In een tijd waar we van crisis naar crisis lijken te worden geslingerd is snel reageren en oplossingen bieden belangrijk, maar moeten we niet vergeten om ook vooruit te kijken. 
 
Er wordt veel gevraagd van ons allemaal. In de eerste plaats van onze inwoners, zij krijgen te maken met stijgende energiekosten en duurdere boodschappen. Al deze problemen leiden ook tot onrust en verschillen tussen voor- en tegenstanders worden steeds groter. 
 
D66 wil werken aan oplossingen op de korte termijn en op de lange termijn. Dus niet alleen wat doen aan de stijgende energielasten, maar ook werken aan verduurzaming van woningen. Niet alleen noodopvang bieden, maar ook zo veel mogelijk passende woningen bouwen. Niet alleen zo goed mogelijk zorg verlenen maar ook werken aan een gezondere leefstijl. 
 
D66 heeft ervoor gepleit om op korte termijn extra hulp te regelen voor mensen met een laag inkomen om de energienota te kunnen betalen. Ondertussen werken we ook aan voorstellen om extra geld in te zetten bij het verduurzamen van woningen en omgaan met het veranderende klimaat. D66 pleit voor meer respect en verdraagzaamheid. Het voorstel om van Overbetuwe een Regenbooggemeente te maken is met een overgrote meerderheid door de raad omarmd. Tot slot willen we met ons huishoudboekje in de hand beter vooruitkijken en daarover gaan we in gesprek met onze ‘auditcommissie’, een soort penningmeester van de raad. 
 
D66 blijft positief kritisch en we kijken om naar elkaar en verder dan morgen.  

traktaktie van de griffier bij de begrotingsvergadering

Beeld: Dorien van der Kamp