Hart voor hart van Oosterhout

In de raad op 15 februari is de visie op het Hart van Oosterhout vastgesteld. Daarmee komt een droom van veel dorpsbewoners uit. De investering in dit hart van Oosterhout is fors, maar het biedt Oosterhout een geweldige kans om een plan te ontwikkelen met een bijzonder dorpshuis, behoud van het monument van de Kerk, een mooie sporthal, een park, een nieuwe school en woningen voor jong en oud. D66 kan het plan om een huiskamer in de Pastorie van de kerk te vestigen ook erg waarderen en we hopen dat dit plan als het concreter is, opgenomen kan worden in de visie. Ook is zo’n groot plan heel spannend, dat blijkt wel uit de reacties van de gebruikers van het dorpshuis. De motie van D66 die oproept om te blijven investeren in goede participatie, daar waar nodig en gewenst het dorp te helpen om dit plan te realiseren en het ook betaalbaar te houden, kon rekenen op een grote meerderheid in de raad.