Partijen bereiken een akkoord voor duurzame samenwerking

D66 CDA VVD GL en PvdA bereiken een akkoord

Samen met CDA, VVD, GL en PvdA hebben een akkoord bereikt voor een duurzame politieke samenwerking, met als doel om met een stabiele coalitie en een voltallig college de uitdagingen van de komende jaren tegemoet te gaan. Dankzij een open en constructieve opstelling van alle betrokken partijen zijn er in een relatief korte tijd heldere en inhoudelijke afspraken gemaakt op het gebied van financiën, wonen, duurzaamheid, sociaal domein en de andere kerntaken van de gemeente, zowel op de korte als op de middellange termijn. D66 neemt daarmee de verantwoordelijkheid om in uitdagende financiële omstandigheden toe te treden tot het nieuwe college.

Evert Westerbeek is door de fractie van D66 voorgedragen als wethouder voor D66. Evert heeft samen met Mariël de afgelopen weken deelgenomen aan de onderhandelingen en staat achter de gemaakte afspraken. “Ik vind het een hele eer om namens D66 wethouder te mogen worden en mij vanuit die rol te kunnen inzetten voor de inwoners van Overbetuwe.”
Karel Grimm is door de VVD voorgedragen als wethouder. Samen met Wijnte Hol (CDA), Chantal Theunissen (CDA) en Rik van den Dam (GL-PvdA) staat er een stevig en daadkrachtig college. Met deze nieuwe coalitie en dit nieuwe college kunnen de inwoners van Overbetuwe het vertrouwen houden dat politiek en bestuur zich volledig blijven inzetten voor het algemeen belang. 

Het nieuwe coalitieprogramma wordt zondag 30 juni om 09.30 uur openbaar gepresenteerd en ondertekend door de formerende partijen. In september zal het coalitieprogramma door de raad besproken worden, om aan alle raadsfracties de mogelijkheid te geven om in een openbaar debat hun visie te delen.