Recht doen aan het belangrijke onderwerp wonen.

In de laatste raadsvergadering op 15 februari bleek de woonagenda nog volop voer voor discussie. D66 stelde voor om de woonagenda vast te stellen, maar voor dit onderwerp meer de tijd te nemen en een aparte raadsvergadering hiervoor te beleggen. We willen graag snel voldoende betaalbare woningen in Overbetuwe en we moeten goed nadenken over wat de beste weg is daar naar toe. Ondertussen gaan we natuurlijk wel aan de slag. De raad is met dit voorstel akkoord gegaan.

Waar wil D66 het accent leggen?

D66 vindt het van belang dat er zo snel mogelijk een zelfbewoningsplicht wordt ingevoerd, en niet pas eind dit jaar. Wij vinden het niet nodig om daar bijna een jaar over te doen, bovendien vragen we hier al langer om. Een zelfbewoningsplicht kan voorkomen dat de prijzen van woningen hoger worden dan nodig.
We willen graag dat in ieder bouwplan minimaal 50% van de woningen betaalbaar is, dat wil zeggen goedkope koopwoningen, sociale huurwoningen en middenhuur. En we zouden graag zien dat wijken natuurinclusief zijn en woningen circulair worden gebouwd.
Of dat allemaal samen kan en we misschien prioriteiten moeten stellen willen we graag onderzoeken. D66 is blij dat de woonagenda er ligt en ondertussen werken we toe aan woonagenda 2.0.

Aan tafel met de woningcorporaties om kansen te pakken en intensiever samen te werken

Tot slot gaan we binnenkort met de woningcorporaties aan tafel om te horen wat hun ideeën en belemmeringen zijn om voldoende betaalbare woningen te realiseren. Een van de belemmeringen is een hoge grondprijs. Dus willen we op zoek naar mogelijkheden om speculatie op grondprijzen te voorkomen. Want dat werkt prijsopdrijvend, waardoor het heel moeilijk wordt voor woningcorporaties om sociale huurwoningen te bouwen. Ook dat kan goede voorstellen opleveren die de woonagenda aanscherpen.