D66 wil concretere afspraken in de woonagenda

Donderdag is de concept Woonagenda Overbetuwe 2025 met de raad besproken. Wij kunnen ons goed vinden in de ambities en uitgangspunten in deze agenda. Wel willen we dat er duidelijker keuze gemaakt wordt voor hoe we willen wonen in Overbetuwe. Ook de instrumenten die we daarvoor inzetten moeten duidelijker. Om te zorgen dat er snel voldoende kwalitatief goede woningen komen voor starters, ouderen en groepen die het lastig hebben bij het vinden van een woning, gaan we een aantal aanscherpingen voorstellen. Het gaat om het invoeren van een zelfbewoningsplicht, vaste percentages goedkopere woningen in de overeenkomsten met ontwikkelaars en meer mogelijkheden voor initiatieven van inwoners.