Anders en beter 

Onze gemeente staat in de Top 50 van beste gemeenten volgens Elsevier. Op plaats 31. Een mooie score, waar we trots op mogen zijn. Toch moeten we niet op onze lauweren rusten, want het kan nog beter. Verschillende omliggende gemeenten bewijzen dat, zij staan nóg hoger.  

Geloofwaardige politiek is ons vertrekpunt

In het verkiezingsprogramma van D66 Noordwijk vind u onze plannen en ideeën voor de komende vier jaar. Geloofwaardige politiek is ons vertrekpunt. Dit betekent: wat goed gaat zo laten, stoppen met wat niet werkt en beter maken wat beter kan door te kijken naar nieuwe oplossingen. Kort gezegd: Anders en beter. Zo willen wij werken aan het vooruit brengen en beter maken van de gemeente Noordwijk. Dit bereiken we door onze gemeente duurzamer, gezonder en welvarender te maken, maar ook door te zorgen dat alle inwoners, jong en oud, zich veilig voelen en mee kunnen doen. 

Onze inzet voor een nieuwe raadsperiode uit zich in verschillende thema’s. Denk aan: wonen, welzijn, duurzaamheid, bereikbaarheid en bestuur. Veel van deze thema’s hangen nauw met elkaar samen en in dat besef is het programma ook geschreven. Wat ook duidelijk is: een echt succes wordt het alleen samen met u. Alleen zo kunnen we samen recht doen aan de complexiteit van de vraagstukken en een bijdrage leveren aan een betere gemeente.

De samenleving verandert snel. Steeds sneller. Dit is het moment om vanuit onze overtuiging stappen te zetten en niet af te wachten wat er gebeurt. De stappen die wij, samen met u, willen zetten zijn met veel plezier en bovenal betrokkenheid in dit verkiezingsprogramma beschreven.

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
 
 
Oscar Kramer
Lijsttrekker