Slim verduurzamen

Een groener en duurzamer Noordwijk willen wij niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. D66 wil dat de gemeente de leiding neemt in het uitdagende proces van de energietransitie en verduurzaming. Wij willen een beter, ambitieuzer en effectiever beleid.

Verduurzaming voor iedereen betaalbaar

Over de energietransitie zijn landelijke afspraken gemaakt. Maar de transitie lukt niet wanneer we als gemeente inwoners, woningverhuurders en bedrijven daarin onvoldoende betrekken en helpen. D66 wil dat de overgang naar verduurzaming en CO2-vrije energie voor iedereen betaalbaar is en dat iedereen ervan profiteert: door in te zetten op lokaal eigenaarschap. Komt er een zonnepark of windmolen in de buurt? Laat de inwoners dan meeprofiteren van de opbrengst! Zo kunnen wij juist als gemeente laten zien dat de energie transitie niet alleen maar gaat over kosten maar ook juist kansen biedt.

De inwoner profiteert, de gemeente faciliteert

De energietransitie en verduurzaming moeten we slim aanpakken. D66 wil beginnen met wat sowieso nodig is: met energiebesparing door goede isolatie. Vooral huishoudens die dat nodig hebben moeten het eerste kunnen profiteren van een lagere energierekening. Hier is een kans voor de gemeente om collectieve besparingspakketten op te laten stellen. Wij willen dat de gemeente op zoek gaat naar veel voorkomende isoleringsmogelijkheden per wijk en onderhandelt met partijen voor collectieve kostenvoordelen. Zodat de gemeente in staat is de inwoners te faciliteren bij de keuzes die er zijn voor energiebesparing en dit zo gemakkelijk en voordelig mogelijk te maken.

Geen tijd te verliezen

Het motto bij de energietransitie is: doen wat werkt en kostenefficiënt is. Maar niet wachten tot het water ons aan de lippen staat. Dus wat D66 betreft gaat de gemeente Noordwijk voorop lopen in goed doordachte, vrijwillige pilots, zoals onze buurgemeenten ook al doen. Uiteraard geeft Noordwijk zelf het goede voorbeeld: Bij elke grote gemeentelijke besteding weegt Noordwijk de impact op het klimaat en milieu, in relatie tot het beschikbare geld.

Iedereen doet mee

D66 wil inzetten op ‘vergroenen’ en het vergroten van de biodiversiteit. Dit kan door het ‘ontstenen’ van openbare ruimtes, parkeerplaatsen waterdoorlatend inrichten, het planten van meer bomen en het slim inzetten van bollengrond. Wij willen een duurzame en kleurrijke bollensector en zien vooral kansen. Landbouwgrond kan soms meer biodiversiteit herbergen dan natuurgebieden. Samen met de bollensector is hier vorm aan te geven. De gemeente laat het goede voorbeeld zien in de openbare ruimtes met bomen, groenstroken en het verder aanleggen van goed beheerde parken.

Afvalrecycling wordt aangepakt. Goede informatie over afvalrecycling helpt: iedereen moet weten wat mag en kan en welke afvalbak daarvoor beschikbaar is. Door bewuster om te gaan met eigen afval kan iedere inwoner bijdragen aan een betere toekomst. De gemeente faciliteert de recycling voor de bewoners en waar mogelijk met ondergrondse inzameling.