Oscar Kramer

Beeld: Marcel Verheggen

Oscar is de nieuwe lijsttrekker voor D66 Noordwijk. Hij is een geboren en getogen Noordwijker en veel Noordwijkers zullen hem herkennen van het strand waar hij al zijn hele leven actief is voor de Noordwijkse Reddingsbrigade.

  • 40 jaar
  • Noordwijk
  • Noordwijk
  • Hij/hem

Na verschillende advies- en beleidsfuncties heeft Oscar in 2019 het organisatie-adviesbureau Van Noortwijck opgericht voor advies en interim-management voor verenigingen, stichtingen en sociale ondernemingen. Daarnaast is Oscar als onderzoeker en adviseur verbonden aan Partners+Pröpper waar hij zich richt op beleidsevaluaties en -onderzoeken voor gemeenten, provincies en de rijksoverheid op het kernthema samenwerking. Ook is hij verbonden aan het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties waar hij onder andere advieswerkzaamheden vervult voor gemeenten gericht op strandveiligheid.

Zijn favoriete plek in Noordwijk is (hoe kan het ook anders) het strand waar hij zowel in zijn vrije tijd, en als lifeguard veel tijd doorbrengt. Maar ook het historische centrum van Noordwijk-Binnen inspireert hem en heeft mede bijgedragen aan zijn keuze om geschiedenis te studeren.

“Het is één van de kerntaken van de gemeente om er voor te zorgen dat ook de volgende generatie Noordwijkers in Noordwijk kan wonen, daarom moeten we meer inzetten op het bouwen voor starters in onze gemeente.”

Oscar beschouwt D66 als een positieve partij die goed past bij het vindingrijke en innovatieve karakter van de Noordwijkers. Als raadslid wil Oscar extra aandacht besteden aan meer en betere participatie met de inwoners en een hogere kwaliteit van het openbaar bestuur. Misschien niet het meest sexy onderwerp, maar o zo belangrijk.

Oscar ziet het als zijn persoonlijke missie om verbinding tot stand te brengen. Verbinding tussen volksvertegenwoordigers en bewoners, verbinding tussen gemeente en maatschappelijke instellingen en ondernemers en ook verbinding tussen de verschillende fracties binnen de gemeenteraad. Want door constructief in gesprek te gaan met elkaar maken we Noordwijk nog mooier.

• 600 woningen erbij voor de volgende generatie Noordwijkers in de komende vier jaar

• betere bereikbaarheid door sneller OV en een oplossing voor het eindeloze voortslepen van het parkeerprobleem

• beter contact tussen gemeenteraad en inwoners uit alle dorpskernen