Een leven lang ontwikkelen voor jong en oud

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. Maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om voor iedereen de juiste omstandigheden daarvoor te creëren.

Persoonlijke ontwikkeling bereikbaar voor iedereen

We richten ons daarbij in de eerste plaats op kinderen en mensen die op achterstand staan. D66 staat voor een samenleving waarin mensen gelijk behandeld worden en kansen krijgen. Kinderen én volwassenen moeten de mogelijkheid hebben zich voortdurend te kunnen ontwikkelen.

Wij staan voor een leven lang ontwikkelen voor jong en oud. De Bibliotheek Bollenstreek is daarbij een centrale plek in het leven voor iedereen, met name kinderen en senioren, waar nieuwsgierigheid en leergierigheid op een leuke manier geprikkeld worden.

Duurzame en bereikbare scholen

De huisvesting van scholen (de belangrijkste verantwoordelijkheid van gemeenten op het gebied van onderwijs) moet goed geregeld én duurzaam zijn. De scholen in Noordwijk staan er over het algemeen bouwkundig goed voor. Capaciteit blijft een punt van aandacht: is er voldoende capaciteit voor de groeiende vraag in “jonge” wijken? D66 vindt het belangrijk bij het goed bereikbaar houden van onze scholen actief te sturen op lopend en fietsend naar school te gaan. Daar willen we de openbare infrastructuur op inrichten.

Een rijke schooldag op een gezonde school

D66 vindt dat de gemeente een duidelijke rol heeft te spelen bij het begeleiden van leerlingen naar alle vormen van onderwijs. Ook zetten wij ons in om een rijke schooldag te stimuleren door ieder kind in contact te brengen met kunst & cultuur. Sportactiviteiten moeten worden gestimuleerd om er voor te zorgen dat kinderen minimaal drie uur extra per week bewegen. D66 wil nog meer dan nu aandacht voor een gezonde leefomgeving en leefstijl. Het bevorderen van een gezonde leefstijl heeft al veel aandacht gekregen maar wat expliciet nog ontbreekt is de gezonde school. Zowel voor de basisschool als de middelbare school. We ondersteunen graag leefstijl initiatieven die aanwijsbaar effect hebben.

Samenwerken om achterstand en uitval te voorkomen

Gezinnen die niet goed in staat zijn om digitaal onderwijs te volgen verdienen extra aandacht. Met name kinderen/jongeren waarvoor achterstand dreigt, hebben onze aandacht. We gaan de ISD, gezondheidszorg, sportverenigingen en welzijnsorganisatie de mogelijkheid geven om bedreigde jongeren te verwijzen, zodat de gemeente vroegtijdig kan inspringen om achterstand en uitval te voorkomen.

Een internationale school biedt kansen

Noordwijk telt veel (kennis)migranten. Deze expats werken in en rondom Noordwijk en verdienen onze aandacht. D66 ziet daarom graag dat de gemeente naast het Nederlands waar nodig ook in het Engels communiceert. De gemeente moet aantrekkelijk zijn en blijven voor expats. Dat is goed voor onze hoogtechnologische bedrijvigheid en biedt ook kansen aan onze inwoners. Daarom zijn wij voorstander van een internationale school in onze gemeente.

Investeren in taalvaardigheid

Goed kunnen lezen en schrijven is een fundamentele voorwaarde voor persoonlijke ontplooiing. Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem. Van onze inwoners is 9% laaggeletterd. Daaronder zijn ook jongeren die de school verlaten. Investeren om dit te verbeteren blijkt zich dubbel en dwars terug te betalen. D66 wil dat de gemeente een integrale aanpak hanteert. De bibliotheek speelt hierin een belangrijke rol en we trainen ambtenaren om laaggeletterdheid te kunnen herkennen en mensen door te verwijzen naar adequate hulp.

Ook als gemeente hebben we nog een flinke stap te zetten als het gaat om duidelijkheid en helderheid in onze communicatie. Als het aan D66 ligt sluit gemeente Noordwijk zich aan bij de landelijke initiatieven ‘Direct Duidelijk Brigade’ en de “Gelijke Kansen Alliantie”.