Anders en beter omgaan met bereikbaarheid 

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een leefbare gemeente. We richten onze gemeente steeds meer in op het vervoer van de toekomst: uitstootvrij, met effectief OV en ruimte voor fietsers en voetgangers.

Vooruit denken

In plaats van het inrichten op meer en meer auto’s, kijken we naar bredere en betere oplossingen. We moeten vooruit denken. Dat vraagt om slimme, ambitieuze investeringen in parkeergelegenheden, een lokaal OV-netwerk en een regionale samenwerking voor infrastructuur – waaronder laadpalen.

Snel in de stad en onze centra met slim OV

Voor D66 is onze gemeente een thuis van waaruit je snel in de stad kunt komen om te werken, te studeren of uit te gaan. Ook zonder eigen auto. Het huidige OV is daarvoor te langzaam, zeker vanuit Noordwijkerhout. Het kan veel beter en zónder extra kosten. Door bijvoorbeeld lijn 57 aan te laten sluiten op Station Sassenheim duurt de reis vanuit Noordwijkerhout minder dan een kwartier. De lijnen 20, 21, 221 zijn in samenhang zó in te richten dat centra van Noordwijkerhout, Noordwijk Binnen en Noordwijk Zee onderling binnen tien minuten tot een kwartier bereikbaar zijn en Station Sassenheim vanuit Noordwijk binnen een kwartier. Door de nieuwe brug wordt Station Voorhout per fiets straks veel beter bereikbaar, mits er een directe fietsroute komt (ook naar Sassenheim). Voor Noordwijkerhout is een betere verbinding met Station Hillegom van belang; ook daarvoor zijn haalbare mogelijkheden. Het OV moet kortom meer worden ingericht op snelheid, en dat kan.

Gemeente Noordwijk geeft jaarlijks bijna €8 miljoen uit aan verkeer en vervoer. Vrijwel niets daarvan gaat naar het openbaar vervoer.  Weliswaar gaat de provincie over het OV, maar de gemeente heeft wettelijk het recht op inspraak. De gemeente maakt daar tot dusverre te weinig gebruik van. Dat moet – waar mogelijk samen met buurgemeenten – veel actiever. De uitgifte van de nieuwe OV-concessie geeft een nieuwe kans. D66 vindt dat de gemeente moet eisen dat er sneller OV komt.

Betere bereikbaarheid via de weg

Uiteraard zijn er ook verbeterpunten voor het autovervoer. Onze winkelgebieden en horeca moeten goed toegankelijk zijn voor klanten en voor leveranciers. Snel OV helpt, maar ook parkeervoorzieningen zijn nodig. Dat vraagt om slimme investeringen in parkeergelegenheden, bij voorkeur ondergronds. Parkeren in woonwijken is vooral voor de bewoners; dat moet zo blijven. D66 wil ook dat de N443 veiliger wordt, en de doorstroming daarvan beter. Verder moet er een aansluiting op de N206 komen bij de Beeklaan, in noordelijke richting. Als de overgang naar elektrisch rijden – die al volop in gang is en feitelijk onomkeerbaar lijkt – dat nodig heeft, stimuleren we graag investeringen in publieke laadpalen.