Cultuur en sport zijn onmisbaar

Voor D66 zijn sport, kunst en cultuur onmisbare onderdelen van onze samenleving. Sport draagt bij aan verbinding en houdt gezond. Kunst en cultuur inspireren, dagen uit, geven plezier en brengen mensen samen.

Blijven investeren in cultuur en kunst

Cultuur en kunst zijn aanjagers voor onze individuele en maatschappelijk ontwikkeling. Zo nodig moet de gemeente het aanbod ervan stimuleren, ook financieel. D66 ziet graag dat de gemeente hiervoor actief de samenwerking opzoekt om een kwalitatief hoogwaardig aanbod te realiseren. De subsidies voor muziek en andere culturele uitingen houden wij graag op peil.

Wij zien de Cultuurraad als een belangrijke partner, die de balans kan bewaren in het diverse aanbod. Veel evenementen gaan uit van enthousiaste vrijwilligers. De fantastische muziek in de Oude Jeroenskerk, de vele zangkoren in Noordwijkerhout, onze musea en erfgoed. Zonder vrijwilligers gebeurt er niets. Zij verdienen applaus én steun. De gemeente kan ook de formaliteiten vereenvoudigen en initiatiefnemers van evenementen, zowel sportieve als culturele, helpen om deze verantwoord af te wikkelen.

Sport voor iedereen bereikbaar maken

Er is veel in sport geïnvesteerd, terecht. Tegenover subsidies moet wel iets staan: ambitie, onderscheidend vermogen en een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van Noordwijk en onze jeugd. We maken daarbij ook bewust de koppeling tussen cultuur, onderwijs en sport.
 
Wij willen dat sport toegankelijk is voor iedereen, ongeacht de leeftijd, financiële situatie of beperkingen. Er wordt al veel aandacht besteed aan de brede toegankelijkheid van sportvoorzieningen. Nu komt het er vooral op aan dat de gemeente zich focust op wat echt werkt om mensen in beweging te krijgen: daarvan is meer nodig. Dat hoort ook bij Noordwijk als gezondheidsoord. Sport is immers ook preventieve gezondheidszorg.