Anders & Beter.

Beeld: Marcel Verheggen

Geloofwaardige politiek is ons vertrekpunt. Dit betekent: wat goed gaat zo laten, niet door gaan met wat niet werkt en beter maken wat beter kan. Oftewel: Anders en beter.

Zo willen wij werken aan het vooruit brengen en beter maken van Noordwijk. Dit door Noordwijk duurzamer, gezonder en welvarender te maken. Ook door te zorgen dat alle inwoners, jong en oud, zich veilig voelen en mee kunnen doen.   

  1. 600 woningen erbij, voor onze starters
  2. Sneller OV van A naar B
  3. Duur hè, die energie? Elk huis slim verduurzamen
  4. Een goed idee: luisteren naar inwoners

In de afgelopen drie jaar zijn Noordwijkerhout, De Zilk en Noordwijk gefuseerd, maar dat heeft bestuurlijk nog weinig opgeleverd. Zo zijn de beleidsdoelstellingen en begrotingen meestal vaag geformuleerd en is achteraf nauwelijks vast te stellen of de taken wel behoorlijk zijn uitgevoerd. Dit moet echt anders en beter. D66 wil meer heldere en toetsbare doelen die het welzijn van onze inwoners, ondernemers en verenigingen voorop stellen. Het is tijd voor gemeentelijke bestuur dat dienend, toegankelijk, duidelijk, creatief en effectief is. Lees hier meer.

In onze gemeente ben je vrij om zelf te bepalen hoe je eruit ziet, wat je gelooft, van wie je houdt of hoe je in het leven staat. Gemeente Noordwijk is een veilige en tolerante gemeente. Veilig zijn en je veilig voelen is afhankelijk van diverse factoren. Een belangrijke factor is je omgeving. Ongewenst gedrag en rommel op straat geven een onveilig gevoel. Dat tolereren we niet. Vooral in het toeristisch kerngebied kan dat nog beter. Sociale verbondenheid en sociale controle bevorderen de veiligheid. Lees hier meer.

 Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een leefbare gemeente. We richten onze gemeente steeds meer in op het vervoer van de toekomst: uitstootvrij, met effectief OV en ruimte voor fietsers en voetgangers. Lees hier meer.

Noordwijk heeft de status Kuuroord maar in de praktijk zien we daar nog te weinig van. Wij willen het gezondheidstoerisme een invulling geven die ook ten goede komt aan onze inwoners.  Lees hier meer.

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. Maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om voor iedereen de juiste omstandigheden daarvoor te creëren. Lees hier meer.

Voor D66 zijn sport, kunst en cultuur onmisbare onderdelen van onze samenleving. Sport draagt bij aan verbinding en houdt gezond. Kunst en cultuur inspireren, dagen uit, geven plezier en brengen mensen samen. Lees hier meer.

D66 maakt werk van gezondheid. De pandemie heeft opnieuw laten zien dat gezondheid cruciaal is, niet alleen persoonlijk maar ook maatschappelijk. Je gezondheid is bepalend voor je vrijheid van leven en je kansen.  Lees hier meer.

D66 respecteert de kracht van iedere inwoner, maar wie het nodig heeft moet steun kunnen krijgen. Ons devies was en is: liever welzijn dan zorg.  Lees hier meer.

Een groener en duurzamer Noordwijk willen wij niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. D66 wil dat de gemeente de leiding neemt in het uitdagende proces van de energietransitie en verduurzaming. Wij willen een beter, ambitieuzer en effectiever beleid. Lees hier meer.

Wonen en bouwen blijven hét thema voor de komende jaren. Voor velen zijn woningen onbetaalbaar geworden. De kansen voor starters op de woningmarkt zijn schrijnend. D66 wil dat de gemeente direct een assertief beleid gaat voeren om energie-neutrale starterswoningen te bouwen en daarbij open staat voor prefab bouwtechnieken. Alles moet gericht zijn om een goede doorstroming te realiseren. Er is geen tijd te verliezen. Lees hier meer.

Hoe willen we een anders & Beter Noordwijk? Lees het in ons verkiezingsprogramma.