Gezondheid is de basis

D66 maakt werk van gezondheid. De pandemie heeft opnieuw laten zien dat gezondheid cruciaal is, niet alleen persoonlijk maar ook maatschappelijk. Je gezondheid is bepalend voor je vrijheid van leven en je kansen.

Gezondere omgeving betekent gezondere inwoners

Veel inwoners kampen met een chronische ziekte. Helaas komen die vaak ook voort uit omgeving en leefstijl. Gemeenten hebben daarin een wettelijke taak. Daarom wil D66 dat de gemeente waar mogelijk de volksgezondheid verbetert door de inwoners een gezondere omgeving te bieden. Onze sportvoorzieningen worden rookvrij. In ieder klaslokaal komt goede ventilatie. En de gemeente gaat, als het aan D66 ligt, actiever de eigen (buiten)luchtkwaliteit bijhouden; desnoods met extra meetpunten. 

Groen doet goed

Wij vinden dat de gemeente inwoners moet stimuleren om meer te wandelen en fietsen en minder snel de auto te pakken. Een groene omgeving blijkt daarbij te helpen. Via Welzijn Noordwijk kunnen initiatieven van inwoners gestimuleerd worden om elkaar op te zoeken en samen te wandelen. Dit komt de mentale gezondheid ook ten goede. Gezonde voeding en levensstijl doen er toe, zeker ook in scholen en kantines. Het feit dat je je lekkerder voelt als je beter eet en beweegt, dat verband legt niet iedereen vanzelf, dat moet je leren. D66 steunt initiatieven als het preventieakkoord en sportakkoord.

Zorg moet dichtbij blijven

In de afgelopen jaren is gezondheidszorg steeds meer geconcentreerd. Voor onze gemeente heeft dat tot gevolg dat zorg minder lokaal beschikbaar is. Dat betekent dat we verder moeten reizen om goede zorg te krijgen. De gemeente gaat niet over ziekenhuiszorg en eerste hulp verlening, maar moet zich daar soms wel mee bemoeien. Het zou onacceptabel zijn als onze zorgvoorzieningen nog verder naar het oosten (Leiderdorp) opschuiven. De spoedeisende hulp al helemaal niet.