Karel van Herwaarden

Beeld: Marcel Verheggen

Karel is raadslid voor D66 Noordwijk. Hij houdt onder andere van zeezeilen en wandelen en woont in Noordwijk aan Zee. Daarom is zijn favoriete stukje Noordwijk het strand waar alle ruimte is voor die hobby’s.

  • 59 jaar
  • Noordwijk
  • Noordwijk

Karel is econoom en voormalig consultant met ervaring in de private en de publieke sector op het gebied van financiën, bestuur en ruimtelijke ordening.

Er kan volgens hem nog wel het een en ander verbeteren in Noordwijk. Zo ontbreekt er een gezellig beschut plein, verdienen we beter OV en kan de samenwerking in de regio beter.

Karel voelt zich aangesproken door een historische slogan van D66: ‘Het redelijk alternatief’. Die past bij een sociaal-liberale partij die op basis van kennis een evenwichtige en duurzame samenleving wil bereiken, pragmatisch en realistisch. Deze slogan past bij een partij die kwaliteit van bestuur serieus neemt, en dit is essentieel voor het vertrouwen in de overheid.

Karel wil zich dan ook inzetten als raadslid voor het kwaliteit van het bestuur : Voert de gemeente haar taken effectief uit? Belooft de gemeente niet te veel? Is er wel voldoende focus?

“Vaak bekruipt me het gevoel dat we de helft van het beleid zouden moeten staken, en de andere helft met extra inzet echt verder zouden moeten brengen.”

Van Herwaarden wil zich onderscheiden door een open blik naar buiten en door nuchter en tactvol optreden: als bruggenbouwer en compromissensmeder. Dat is een natuurlijke rol voor D66.

– Meer doelgericht bestuur brengen – gemeenten beloven te veel, doen te veel, en dan te vaak “half” – dat werkt niet.

– Bijdragen aan een nuchtere sfeer in de raad, door constructief en tactvol optreden. Wel vasthoudend soms. Nodig voor het vertrouwen in de democratie.

– Noordwijk van achterblijver in de regio doen opschuiven naar de koplopers – op diverse beleidsterreinen.