Carina (Drijver) van Empelen

Beeld: Marcel Verheggen

Carina is commissielid voor D66, voor velen is zij al lang een bekend gezicht in de Noordwijkse politiek. Ze woont sinds 2003 in het Oude Zeedorp. Carina houdt van de Noordwijkse samenleving met haar vier oude kernen, de prachtige natuur, de zee, de duinen en de bollenvelden.

  • 79 jaar
  • Jutphaas
  • Noordwijk

Carina heeft haar gehele carrière in de zorg gewerkt.
De laatste decennia op directieniveau in de academische ziekenhuizen. Daarnaast heeft zij zich altijd maatschappelijk ingezet als bestuurder in verscheidene andere organisaties.

Waarom D66

D66 vindt zij een sociale partij, midden in de samenleving, met oog voor de inwoners, de ondernemers en maatschappelijke organisaties. Een partij die niet alleen lokaal denkt en doet, maar ook regionaal, provinciaal, landelijk en Europees. “We gaan niet alleen voor het wat, maar juist ook voor het hoe, met wie en waarom. We staan voor brede welvaart met een gezonde financiële basis.”

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Voor de komende raadsperiode ligt voor Carina het accent op het bestrijden van armoede, bevorderen van welvaart voor iedereen en het verbeteren van de zorg. Daarbij gaat het om jeugdzorg, de lange wachtlijsten en het tekort aan zorg met verblijf, de alleenstaande ouderen die zorg en aandacht nodig hebben maar ook om de chronisch zieken en gehandicapten in een thuissituatie.

“Er voor zorgen dat iedereen mee kan doen, mee kan blijven doen, en dat ook doet.”

Zoals zij altijd gedaan heeft blijft Carina op zoek naar wat ons in het algemeen belang van Noordwijk bindt en pas daarna naar wat ons onderscheidt.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Bestrijden van armoede en bevorderen van brede welvaart.
  • Optimaliseren en snelle toegankelijkheid van de jeugdzorg.
  • Focus houden op het algemeen belang van Noordwijk.