Luisteren naar inwoners. Een goed idee.

Goede ideeën moeten gehoord worden. U, als inwoner van onze gemeente, weet vaak heel goed wat de beste oplossing is. Het zou zonde zijn als we niet de tijd nemen om naar die ideeën te luisteren. We hebben veel te doen in de komende jaren en dat moeten we samen doen.

Beeld: D66 Noordwijk

Actief zoeken naar participatie met inwoners

Wij willen dat de gemeente bij elk nieuw beleid de inspraak van inwoners zoekt én open staat voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Dit heet participatie en is iets dat grondig en structureel moet gebeuren. De gemeente kan wijkverenigingen hierin een grotere rol geven en motiveren om input te leveren. Dat is nodig; want Noordwijkerhout en De Zilk zijn niet hetzelfde als Noordwijk Binnen of Noordwijk aan Zee. Ook willen wij adviesraden een meer actieve en vooral tijdige stem geven bij nieuw beleid. D66 vindt dat de spelregels bij participatie voor iedereen duidelijk moeten zijn, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er mogelijk is. Dat verwachten onze inwoners ook.

Meer weten?

Meer weten over onze plannen voor participatie en gemeente bestuur? Lees dan hier verder.