Raadpraat 41 – Weer een bouwplan goedgekeurd

Tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2022 zijn een aantal belangrijke besluiten genomen. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op de raadsvergadering.

We zijn in gedachten
bij Oekraïne

Burgemeester Op de Laak begon de raadsvergadering met het vragen van aandacht voor de situatie in Oekraïne. Dit deed zij namens het volledige gemeentebestuur. De gemeente heeft een financiële bijdrage gedaan van 1 euro per inwoner voor de eerste humanitaire hulp. Ook is de gemeente samen met de regio aan het bekijken waar ook wij vluchtelingen kunnen opvangen. De situatie in Oekraïne is verschrikkelijk. Met alle partijen samen vinden we het belangrijk dat ook Nederweert een bijdrage levert in de hulp aan de vluchtelingen.

Bouwen in Eind

Tijdens de raadsvergadering hebben we ingestemd met een bouwplan aan de Klumpenstraat in Nederweert-Eind. Hier worden 7 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om starterswoningen en seniorenwoningen.Het mooie van het initiatief is dat het een voorstel is vanuit de gemeenschap zelf. Daarbij is goed gekeken naar de juiste ruimtelijke inpassing in de bestaande omgeving met zoveel mogelijk aandacht voor het groen.

Controle bij
agrarische bedrijven

Binnen de regio zorgen we gezamenlijk voor de controles bij bedrijven. Bij deze controles wordt onder andere gekeken of het bedrijf zich houdt aan de gemaakte afspraken en de vergunning. Bij de grootste veehouderijen (de zogeheten IPPC-bedrijven) moeten extra controles worden uitgevoerd. In onze gemeente gaat het om 34 bedrijven. De extra controles zijn nodig om te kijken of het bedrijf de best beschikbare technieken toepast om luchtvervuiling en overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. We hebben ingestemd met het voorstel om deze controles te gaan doen en hiervoor dus geld beschikbaar te stellen. Alle bedrijven moeten uiterlijk in 2024 zijn gecontroleerd. We hebben het college opgeroepen om te starten bij de bedrijven waar de grootste gezondheidswinst wordt verwacht.

Denk mee en doe mee!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert